uken

Блог декана

DSC 8295

ВЕЛЬМИШАНОВНА ГРОМАДО ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ДОРОГА НАША МАЙБУТНЯ НАДІЯ І ЗМІНА – СТУДЕНТИ ТА АСПІРАНТИ!

Деканат, профспілка факультету і студентська рада щиро вітає Вас, шановні колеги і друзі, з початком нового 2020-2021 навчального року. Бажаємо Вам фізичного здоров’я  і сімейного благополуччя, нових звитяг в науці і викладацькій роботі, знайти себе в непростому процесі формування вчителя на подіумі незалежної України у формуванні нової української нації.

 Минула вступна компанія мабуть була чи не найскладнішою у 15 річній історії історичного факультету. Однак висока відповідальність і професійне розуміння поставлених завдань на вступну компанію допомогли колективу істориків достатньо успішно виконати поставлені керівництвом держави і університету завдання.

 Керівництво факультету дякує всім тим викладачам і студентам, хто повсякденно трудився у статусі технічних секретарів по основних напрямках вступної компанії і громадських приймальнях факультету, в екзаменаційних комісіях, інших посадах і з відповідальністю вирішували поставлені завдання відповідальними особами університету.   Особлива подяка організаторам профорієнтаційної роботи по закріплених за факультетом районах, учасникам батьківських зборів, керівників підготовчих курсів, учасників індивідуальних зустрічей і бесід з директорами шкіл міста і районів, областей, директорами ліцеїв і коледжів, їхнє розуміння сумісних проблем.

На всі форми навчання на історичний факультет вступило у цьому році 227 бакалаврів, магістрантів і аспірантів.

Магістратура – 82 (заочна і денна форма навчання); 

Бакалаври – 70 – денна форма навчання; 

Бакалаври – 70 – заочна форма навчання; 

Аспірантура – 5 (денна і заочна форма навчання). 

Нехай успіхи у вступній компанії налаштують колектив факультету на виконання всіх завдань на навчальний рік всього університету напередодні його славного 90-річчя! 

З 15-тою річницею історичного факультету Вельмишановна історична громадо! СЛАВА УКРАЇНІ!

 

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

Захист археологічної практики 2019 р.

 

Cтуденти-першокурсники історичного факультету проходили археологічну практику у складі Трипільської експедиції Інституту археології НАН України очолюваної науковим співробітником, вченим секретарем ІА НАН України, канд. іст. наук, доцентом О. Г. Корвін-Піотровським, канд. іст. наук, науковим співробітником НАН України Е. В. Овчінніковим та старшим науковим співробітником Інституту археології НАН України.

Науково-навчальною базою археологічної практики студентів-істориків є кафедра всесвітньої історії та методик навчання, Науково-дослідний інститут археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Інститут археології НАН України, а також Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура».

Керівниками практики були викладачі кафедри всесвітньої історії та методик навчання проф. С. О. Біляєва, канд. іст. наук С. Ю. Куценко та викладач К. В. Діденко. Завдяки практиці студенти набували практичних навиків: методики знаходження, обстеження, вимірів та орієнтації об’єктів, фіксації і документації археологічних пам’яток, розширювали свої знання з дисциплін «Археологія» та «Історія первісного суспільства».

Традиційно студенти другого курсу історичного факультету презентували звіт про проходження археологічної практики. Відкриття захисту розпочалося зі звіту одного з керівників практики професора кафедри всесвітньої історії та методик навчання, доктора історичних наук Біляєвої Світлани Олександрівни.

Старости заїздів – Тарасюк Владислав, Гірська Вікторія та Книш Анастасія  теж прозвітувалися про проведену роботу, знайдені артефакти, про набуті знання, уміння і практичні навички.

Під час практики студенти набули не лише науково-пізнавального досвіду, але й весело провели свій час. Адже 7 днів практики – це і 7 днів тісного спілкування та розв’язування спільних побутових проблем, що дозволяло їм краще пізнати один одного. Про свою історію пізнання, побут і розваги під час проходження археологічної практики вони презентували відеоролик.

Декан факультету, кандидат філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України  Анатолій Олександрович Карасевич підвів підсумки проробленої роботи та привітав студентів з успішним проходженням та захистом археологічної практики.

DSC 2273