uken

Блог декана

80630665 639815813510264 7120579245851541504 o

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

На порозі Новий 2020 рік. Рік надій і сподівань українців, як у сфері внутрішнього життя, так і міжнародних стосунків. Мабуть найбільше чекаємо всі ми миру, тоді й іншим проблемам автоматично увімкнеться зелене світло.

Навчальний процес на історичному факультеті вибудований так, що майбутні державотворці вміло поєднують вивчання обов’язкових навчальних дисциплін з формуванням життєвої позиції, національним і патріотичним вихованням. Цьому сприяє вміло та логічно продумана науково-навчальна та виховна робота на факультеті. Яскравий приклад – уже у листопаді вигране третє місце на Всеукраїнському турнірі істориків, досить активна участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підготовка до Всеукраїнських предметних олімпіад. А оригінальна і емоційно насичена програма презентації першого курсу показала всім, що завершувати перший свій навчальний семестр збирається курс, який досить гарно себе зарекомендував  як у навчальних аудиторіях так і на креативному подіумі  студентського життя.

У цьому плані вибудовувалася вся навчальна, наукова і виховна робота на факультеті. Перед студентською аудиторією виступали запрошені відомі науковці України, були проведені професійно аргументовані засідання навчальних лабораторій, оригінально відзначені професійні та державні свята, професорсько-викладацький склад взяв участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах у Республіці Польща, Молдові, Туреччині, Хорватії, Швейцарії, Литві та Україні. Була підготовлена низка монографій та навчальних посібників, захищено три кандидатські дисертації. Ще стільки ж чекають попереднього захисту. Це вагомий доробок всього колективу факультету до Нового року у науковій скарбниці університету напередодні його акредитації.

Деканат, студентська рада факультету щиро вітає шановану громаду істориків з передноворічними святами, Новим 2020 роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо Вам, дорогі друзі, миру і Божої благодаті, доброти і мудрості, сімейного благополуччя і душевної рівноваги.

З прийдешнім Новим Роком!

СЛАВА УКРАЇНІ!

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

З нагоди святкування 8 жовтня - Дня юриста пропонуємо ознайомитися з історичним екскурсом щодо становлення прав і свобод людини на території України

 
Указом Президента України від 16-го вересня 1997-го року за №1022/97, професія юриста в нашій країні вперше отримала в національному календарі своє професійне свято – День юриста, ставши основним професійним святом усіх служителів Феміди, що відзначається 8-го жовтня.
Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в Україні, перш за все на правознавче співтовариство покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

den yurista

Права і свободи людини в Україні було юридично закріплено в ряді конституційних законів на різних етапах розвитку нашої держави. Український конституційний процес має давні історичні традиції. Ще в період Київської Русі на вічі укладалися договори між князем і народом, князем і його дружиною, що відображено в різних редакціях «Руської Правди». Цей документ мав конституційне значення і закріплював та регулював кримінально-правові, цивільно-правові, сімейні, кримінально-та цивільно-процесуальні відносини і встановлював відповідні суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Торговельні, житлові, спадкові та кримінально-правові відносини встановлювалися у нормативному договорі поміж Цісарем Турецьким і Військом Запорозьким з народом руським щодо торгівлі на Чорному морі, де закріплювалися відповідні суб'єктивні права і юридичні обов'язки.
У Новий час особливу роль у формуванні конституційних ідей в Україні відіграла Конституція Пилипа Орлика 1710 p., яка, хоч і не розглядала Україну як цілком самостійну державу, водночас встановлювала цілу низку демократичних для свого часу державних інституцій. У ній було закріплено положення, що до обов'язку Гетьмана входило «пильно дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покладати надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог... Через це нехай пани Полковники, Сотники, Отамани, Урядники і Виборні не наважуються пригноблювати свою домашню челядь і рядових (козаків), а особливо рядових простолюдинів, які не знаходяться у прямій залежності від їхніх урядів чи в їхньому особистому підданстві...».
За часів перебування України у складі Російської імперії суб'єктивні права та юридичні обов'язки людини регулювалися Зібранням малоросійських прав та збірником «Права, за якими судиться малоросійський народ». У цих нормативних актах закріплювалися шлюбно-сімейні, цивільні, кримінально-правові та процесуальні, земельні та деякі інші суб'єктивні права та юридичні обов'язки.
Початок реального конституційного процесу в Україні слід пов'язувати з поваленням самодержавства й організацією у березні 1917 р. Української Центральної Ради. Перший Універсал Центральної Ради започаткував становлення української державності та розглядався як «статут автономії України».
Віхою у розвитку конституційного процесу стало прийняття З липня 1917 р. Другого Універсалу Української Центральної Ради, який можна розглядати як договір про порозуміння між Центральною Радою і Тимчасовим урядом у Петрограді. В Другому Універсалі проголошувався намір підготувати проекти законів про автономний устрій України.
Важливим політико-правовим кроком стало прийняття Центральною Радою 20 листопада 1917 р. Третього Універсалу, який проголошував встановлення вже не автономних, а федеративних відносин з Росією. Але така позиція Центральної Ради не знайшла розуміння ні в російського Тимчасового уряду, ні в більшовицької влади, яка відхилила всі демократичні пропозиції України й почала проти Української Центральної Ради воєнні дії. За цих умов 9 січня 1918 р. був прийнятий Четвертий Універсал Центральної Ради, в якому проголошувалося, що «однині Українська Народна Республіка стає самостійною і від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».
Надаючи перевагу мирним засобам розвитку держави, правової системи, Центральна Рада намагалася встановити в Україні справді демократичний устрій. Про це безпосередньо свідчить текст Конституції УНР 1918 р. Статті 5–20 Конституції закріплювали демократичні права і свободи, а саме: а) громадянські права: на життя, честь і гідність, особисту недоторканність, свободу совісті, таємницю листування, свободи слова, друку, сумління, перемін місця перебування та ін.; б) політичні права: участі в управлінні державою, місцевим життям, участі у виборах державних органів і органів місцевого самоврядування та ін.; в) соціальні та культурні права: на освіту, користування національною культурою та ін.; г) економічні права на працю та страйк та ін. Вона, на жаль, так і не набрала чинності, у день її прийняття в Київ увійшли німці. Почалася доба Гетьманату Павла Скоропадського.
Серед державно-правових актів часів Гетьманщини насамперед слід згадати гетьманську «Грамоту до всього українського народу» від 29 квітня 1918 p., яка скасувала всі акти, прийняті Центральною Радою, у тому числі й Конституцію, проголосила право приватної власності фундаментом культури й цивілізації, цілковиту свободу приватного підприємництва й ініціативи. В той самий день, 29 квітня 1918 p., було прийнято установчий правовий акт під назвою «Закони про тимчасовий державний устрій України», в якому вирішувалися питання «про гетьманську владу», «про віру», встановлювалися «права і обов'язки українських козаків і громадян», у спеціальному розділі «про закони» наголошувався особливий правовий статус цього закону. Йшлося також «про Раду Міністрів і про міністрів», «про фінансову Раду», «про Генеральний Суд».
Після падіння Гетьманату в листопаді 1918 р. до влади прийшла Директорія у складі п'яти членів на чолі з В. Винниченком. Фактично провідну роль у Директорії відігравав С. Петлюра, який пізніше став її головою. Серед правових актів Директорії, що мали конституційне значення, слід назвати Декларацію Української Директорії від 26 грудня 1918 p., закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці, закон про Державну Народну Раду Української Народної Республіки. Особливо слід зазначити, що за доби Директорії було розроблено розгорнутий проект Конституції УНР під назвою «Основний державний закон Української Народної Республіки».
Падіння Директорії на початку 1919 р. і створення українського радянського уряду ознаменувало початок нового етапу в розвитку конституційного процесу в Україні. Радянська Конституція України, прийнята ВУЦВК у березні 1919 p., здебільшого лише повторювала Конституцію Російської Федерації 1918 p., а також положення про основи державного устрою, проголошені в Маніфесті Тимчасового робітничо-селянського уряду України на початку січня 1919 р.
Створення в 1922 р. Союзу Радянських Республік і прийняття в 1924 р. Конституції СРСР зумовило необхідність внести в Конституцію УСРР 1919 р. відповідні зміни, пов'язані головним чином з розподілом компетенції між союзною і республіканською владою.
У грудні 1936 p., тобто в самий розпал сталінських репресій, було прийнято нову Конституцію СРСР, проголошену найдемократичнішою у світі. Конституція Української РСР, прийнята в 1937 р. на основі «сталінської Конституції», повністю повторювала її основні положення. В Конституції закріплювалися демократичні політичні, соціальні, культурні та особисті права громадян.
Ліквідація культу особи Сталіна, певне розширення повноважень союзних республік наприкінці 50-х років, декларування того, що Радянський Союз із держави диктатури пролетаріату перетворився на загальнонародну державу, певні кроки в бік поширення демократичних інститутів, виникнення у країні відкрито опозиційних рухів – усе це вимагало принаймні косметичних конституційних змін. За таких умов почався новий етап розвитку конституційного процесу в Україні. Його повністю було зорієнтовано на норми та положення Конституції СРСР 1977 р. Загалом Конституція України 1978 р. не внесла принципових змін у державне й громадське життя України. В ній були закріплені: а) політичні права: обирати і бути обраним, здійснювати управління державою, критикувати державних службовців та ін.; б) економічні права: на працю, на відпочинок та ін.; в) соціальні права: на матеріальне забезпечення, на житло, на охорону здоров'я та ін.; г) культурні права: на освіту, на літературну, художню та наукову творчість та ін.; д) особисті права: на недоторканність особи, житла, особистого життя та ін.
Отже, нормативні документи в Україні, починаючи з Київської Русі, закріплювали певні суб'єктивні права і свободи людини та громадянина. Поряд з правами закріплювалися і юридичні обов'язки.