uken

Блог декана

DSC 8295

ВЕЛЬМИШАНОВНА ГРОМАДО ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ДОРОГА НАША МАЙБУТНЯ НАДІЯ І ЗМІНА – СТУДЕНТИ ТА АСПІРАНТИ!

Деканат, профспілка факультету і студентська рада щиро вітає Вас, шановні колеги і друзі, з початком нового 2020-2021 навчального року. Бажаємо Вам фізичного здоров’я  і сімейного благополуччя, нових звитяг в науці і викладацькій роботі, знайти себе в непростому процесі формування вчителя на подіумі незалежної України у формуванні нової української нації.

 Минула вступна компанія мабуть була чи не найскладнішою у 15 річній історії історичного факультету. Однак висока відповідальність і професійне розуміння поставлених завдань на вступну компанію допомогли колективу істориків достатньо успішно виконати поставлені керівництвом держави і університету завдання.

 Керівництво факультету дякує всім тим викладачам і студентам, хто повсякденно трудився у статусі технічних секретарів по основних напрямках вступної компанії і громадських приймальнях факультету, в екзаменаційних комісіях, інших посадах і з відповідальністю вирішували поставлені завдання відповідальними особами університету.   Особлива подяка організаторам профорієнтаційної роботи по закріплених за факультетом районах, учасникам батьківських зборів, керівників підготовчих курсів, учасників індивідуальних зустрічей і бесід з директорами шкіл міста і районів, областей, директорами ліцеїв і коледжів, їхнє розуміння сумісних проблем.

На всі форми навчання на історичний факультет вступило у цьому році 227 бакалаврів, магістрантів і аспірантів.

Магістратура – 82 (заочна і денна форма навчання); 

Бакалаври – 70 – денна форма навчання; 

Бакалаври – 70 – заочна форма навчання; 

Аспірантура – 5 (денна і заочна форма навчання). 

Нехай успіхи у вступній компанії налаштують колектив факультету на виконання всіх завдань на навчальний рік всього університету напередодні його славного 90-річчя! 

З 15-тою річницею історичного факультету Вельмишановна історична громадо! СЛАВА УКРАЇНІ!

 

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «АРХЕОЛОГІЯ УМАНЩИНИ» ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КРУЦА

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» створена у 2009 році як структурний підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Від 26 грудня 2017 року Науково-дослідній лабораторії «Археологія Уманщини» присвоєно ім'я кандидата історичних наук, лауреата державної премії України Володимира Панасовича Круца. Очолює її професор, доктор історичних наук Світлана Олександрівна Біляєва.

47236650 702812573434383 580337424144531456 n

DSC 8402

Метою діяльності лабораторії є залучення наукового потенціалу університету та науковців Інституту археології НАН України, Національної Академії наук України, вітчизняних та закордонних навчальних закладів для розвитку пріоритетних напрямків у галузі вивчення давньої історії України, зокрема проведення польових археологічних розвідок і розкопок, камеральної обробки колекцій і інтерпретації археологічного матеріалу та подальшого використання їх результатів в науковій діяльності.

47379618 702812743434366 2714512682186178560 n

arh uman

До складу лабораторії входять досвідчені викладачі кафедри всесвітньої історії та методик навчання та Інституту археології НАН України, з яким діє договір про співпрацю з УДПУ імені Павла Тичини. Основні напрямки роботи лабораторії скеровані на продовження співпраці з Інститутом археології НАН України, Всеукраїнським фондом «Трипільська культура», Державним історико-культурним заповідником «Трипільська культура», Черкаською археологічною інспекцією, Уманським краєзнавчим музеєм, загальноосвітніми навчальними закладами та зарубіжними науково-дослідними і навчальними закладами.

3s2uDAey3FM

konf 23 24 07 2009 3

 

Важливим напрямком роботи лабораторії є залучення до науково-дослідної роботи викладачів та студентів історичного факультету та інших факультетів УДПУ імені Павла Тичини, а також учнів загальноосвітніх навчальних закладів по лінії Малої Академії Наук, участь у міжнародних наукових та освітніх проектах, організація і проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, наукових шкіл, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності, зокрема у якості одного з організаторів міжнародної конференції «Часи козацькі» (Київ).

konf 23 24 07 2009 1

9

Одним із завдань лабораторії є продовження практики читання відкритих лекцій з курсу археології провідними вченими Інституту археології НАН України, зарубіжних навчальних закладів та академічних установ; організація екскурсій студентів до історичних, етнографічних та краєзнавчих музеїв України; організація роботи студентських наукових гуртків, проблемних груп, залучення фахівців з метою виявлення джерел, збору архівних даних із напрямів діяльності НДІ.

78231659 619312828893896 8567990259759972352 o

78305688 619312952227217 1918242285426835456 o

Важливим освітнім завданням Науково-дослідної лабораторії «Археологія Уманщини» імені Володимира Круца є розширення предметного наповнення археологічного напрямку водночас із формуванням викладацького складу. Замість традиційного викладання курсу «Археології», яке стосувалося археології України, розроблений цілісний комплекс курсів (проф., д.і.н. С.О.Біляєва): «Археологія», яка включає археологічні знання зі світової археології і викладається на першому курсі як вступ до історії для студентів усіх спеціальностей (лектор – проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття – к.і.н. С. Ю. Куценко); «Археологія європейського міста» (проф., д.і.н. С. О.Біляєва) – на другому курсі для студентів із археологічною спеціалізацією; «Історія археологічної науки» для магістрів І року навчання (лектор проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття к.і.н., доцент О. В. Барвінок); «Археологія сучасного світу» для магістрів ІІ року навчання (лектор проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття викладач К. В. Діденко). З початку року розроблений та введений новий курс «Археологічне джерелознавство» (викл. К. В. Діденко). У другому семестрі студенти вивчають курс «Археологія України» (к.і.н. С. Ю. Куценко), у якому багато уваги приділяється археології рідного краю – Уманщини, яка дуже багата на видатні археологічні пам’ятки, що привертають увагу вчених світу, особливо поселення-гіганти Трипільської культури.

78468563 619312848893894 8331057972264304640 o

На базі лабораторії виконуються наукові дослідження студентами-магістрантами. Зокрема у 2019 р. магістром Аверіновим О. В. підготовлено та захищено магістерську роботу «Стародавня історія слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи (за матеріалами археологічних досліджень та писемних джерел)» (керівник – проф. Біляєва С. О.). Також під керівництвом проф. Біляєвої С. О. підготовлено магістерські роботи «Жінки-археологи на теренах України на зламі епох (друга половина ХІХ – 1930-ті рр.)» (Каревич Ю. О.) та «Олег Кандиба-Ольжич – український археолог-дослідник» (Синчук І. О.) 

Колектив лабораторії, й в першу чергу лаборант Яна Михайлівна Качур, значну увагу приділяють створенню бібліографічного словника «Археологія Уманщини». З метою підготовки до археологічних досліджень археології середньовічної Умані продовжується збір архівних матеріалів, первинна обробка матеріалів, створення реєстру архівних джерел та пам’яток середньовічної Умані. До підготовки довідника залучаються науковці та студенти історичного факультету.

stend tripillya1

Важливу ланку навчального процесу та відповідно завдань лабораторії посідає організація та проведення археологічної практики студентів історичного факультету – однієї із найзахопливіших і незабутніх подій студентського життя (детальніше про це буде далі).

konf 23 24 07 2009 5

tripillya

Любʼязно запрошуємо навчатися на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини усіх, хто цікавиться археологічним минулим України, хто прагне відкривати світові нові й нові таємниці віків, збагачувати й популяризувати нашу славну історію!