uken

Блог декана

80630665 639815813510264 7120579245851541504 o

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

На порозі Новий 2020 рік. Рік надій і сподівань українців, як у сфері внутрішнього життя, так і міжнародних стосунків. Мабуть найбільше чекаємо всі ми миру, тоді й іншим проблемам автоматично увімкнеться зелене світло.

Навчальний процес на історичному факультеті вибудований так, що майбутні державотворці вміло поєднують вивчання обов’язкових навчальних дисциплін з формуванням життєвої позиції, національним і патріотичним вихованням. Цьому сприяє вміло та логічно продумана науково-навчальна та виховна робота на факультеті. Яскравий приклад – уже у листопаді вигране третє місце на Всеукраїнському турнірі істориків, досить активна участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підготовка до Всеукраїнських предметних олімпіад. А оригінальна і емоційно насичена програма презентації першого курсу показала всім, що завершувати перший свій навчальний семестр збирається курс, який досить гарно себе зарекомендував  як у навчальних аудиторіях так і на креативному подіумі  студентського життя.

У цьому плані вибудовувалася вся навчальна, наукова і виховна робота на факультеті. Перед студентською аудиторією виступали запрошені відомі науковці України, були проведені професійно аргументовані засідання навчальних лабораторій, оригінально відзначені професійні та державні свята, професорсько-викладацький склад взяв участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах у Республіці Польща, Молдові, Туреччині, Хорватії, Швейцарії, Литві та Україні. Була підготовлена низка монографій та навчальних посібників, захищено три кандидатські дисертації. Ще стільки ж чекають попереднього захисту. Це вагомий доробок всього колективу факультету до Нового року у науковій скарбниці університету напередодні його акредитації.

Деканат, студентська рада факультету щиро вітає шановану громаду істориків з передноворічними святами, Новим 2020 роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо Вам, дорогі друзі, миру і Божої благодаті, доброти і мудрості, сімейного благополуччя і душевної рівноваги.

З прийдешнім Новим Роком!

СЛАВА УКРАЇНІ!

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «АРХЕОЛОГІЯ УМАНЩИНИ» ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КРУЦА

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» створена у 2009 році як структурний підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Від 26 грудня 2017 року Науково-дослідній лабораторії «Археологія Уманщини» присвоєно ім'я кандидата історичних наук, лауреата державної премії України Володимира Панасовича Круца. Очолює її професор, доктор історичних наук Світлана Олександрівна Біляєва.

47236650 702812573434383 580337424144531456 n

DSC 8402

Метою діяльності лабораторії є залучення наукового потенціалу університету та науковців Інституту археології НАН України, Національної Академії наук України, вітчизняних та закордонних навчальних закладів для розвитку пріоритетних напрямків у галузі вивчення давньої історії України, зокрема проведення польових археологічних розвідок і розкопок, камеральної обробки колекцій і інтерпретації археологічного матеріалу та подальшого використання їх результатів в науковій діяльності.

47379618 702812743434366 2714512682186178560 n

arh uman

До складу лабораторії входять досвідчені викладачі кафедри всесвітньої історії та методик навчання та Інституту археології НАН України, з яким діє договір про співпрацю з УДПУ імені Павла Тичини. Основні напрямки роботи лабораторії скеровані на продовження співпраці з Інститутом археології НАН України, Всеукраїнським фондом «Трипільська культура», Державним історико-культурним заповідником «Трипільська культура», Черкаською археологічною інспекцією, Уманським краєзнавчим музеєм, загальноосвітніми навчальними закладами та зарубіжними науково-дослідними і навчальними закладами.

3s2uDAey3FM

konf 23 24 07 2009 3

 

Важливим напрямком роботи лабораторії є залучення до науково-дослідної роботи викладачів та студентів історичного факультету та інших факультетів УДПУ імені Павла Тичини, а також учнів загальноосвітніх навчальних закладів по лінії Малої Академії Наук, участь у міжнародних наукових та освітніх проектах, організація і проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, наукових шкіл, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності, зокрема у якості одного з організаторів міжнародної конференції «Часи козацькі» (Київ).

konf 23 24 07 2009 1

9

Одним із завдань лабораторії є продовження практики читання відкритих лекцій з курсу археології провідними вченими Інституту археології НАН України, зарубіжних навчальних закладів та академічних установ; організація екскурсій студентів до історичних, етнографічних та краєзнавчих музеїв України; організація роботи студентських наукових гуртків, проблемних груп, залучення фахівців з метою виявлення джерел, збору архівних даних із напрямів діяльності НДІ.

78231659 619312828893896 8567990259759972352 o

78305688 619312952227217 1918242285426835456 o

Важливим освітнім завданням Науково-дослідної лабораторії «Археологія Уманщини» імені Володимира Круца є розширення предметного наповнення археологічного напрямку водночас із формуванням викладацького складу. Замість традиційного викладання курсу «Археології», яке стосувалося археології України, розроблений цілісний комплекс курсів (проф., д.і.н. С.О.Біляєва): «Археологія», яка включає археологічні знання зі світової археології і викладається на першому курсі як вступ до історії для студентів усіх спеціальностей (лектор – проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття – к.і.н. С. Ю. Куценко); «Археологія європейського міста» (проф., д.і.н. С. О.Біляєва) – на другому курсі для студентів із археологічною спеціалізацією; «Історія археологічної науки» для магістрів І року навчання (лектор проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття к.і.н., доцент О. В. Барвінок); «Археологія сучасного світу» для магістрів ІІ року навчання (лектор проф., д.і.н. С. О.Біляєва, семінарські заняття викладач К. В. Діденко). З початку року розроблений та введений новий курс «Археологічне джерелознавство» (викл. К. В. Діденко). У другому семестрі студенти вивчають курс «Археологія України» (к.і.н. С. Ю. Куценко), у якому багато уваги приділяється археології рідного краю – Уманщини, яка дуже багата на видатні археологічні пам’ятки, що привертають увагу вчених світу, особливо поселення-гіганти Трипільської культури.

78468563 619312848893894 8331057972264304640 o

На базі лабораторії виконуються наукові дослідження студентами-магістрантами. Зокрема у 2019 р. магістром Аверіновим О. В. підготовлено та захищено магістерську роботу «Стародавня історія слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи (за матеріалами археологічних досліджень та писемних джерел)» (керівник – проф. Біляєва С. О.). Також під керівництвом проф. Біляєвої С. О. підготовлено магістерські роботи «Жінки-археологи на теренах України на зламі епох (друга половина ХІХ – 1930-ті рр.)» (Каревич Ю. О.) та «Олег Кандиба-Ольжич – український археолог-дослідник» (Синчук І. О.) 

Колектив лабораторії, й в першу чергу лаборант Яна Михайлівна Качур, значну увагу приділяють створенню бібліографічного словника «Археологія Уманщини». З метою підготовки до археологічних досліджень археології середньовічної Умані продовжується збір архівних матеріалів, первинна обробка матеріалів, створення реєстру архівних джерел та пам’яток середньовічної Умані. До підготовки довідника залучаються науковці та студенти історичного факультету.

stend tripillya1

Важливу ланку навчального процесу та відповідно завдань лабораторії посідає організація та проведення археологічної практики студентів історичного факультету – однієї із найзахопливіших і незабутніх подій студентського життя (детальніше про це буде далі).

konf 23 24 07 2009 5

tripillya

Любʼязно запрошуємо навчатися на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини усіх, хто цікавиться археологічним минулим України, хто прагне відкривати світові нові й нові таємниці віків, збагачувати й популяризувати нашу славну історію!