uken

Блог декана

DSC 8295

ВЕЛЬМИШАНОВНА ГРОМАДО ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ДОРОГА НАША МАЙБУТНЯ НАДІЯ І ЗМІНА – СТУДЕНТИ ТА АСПІРАНТИ!

Деканат, профспілка факультету і студентська рада щиро вітає Вас, шановні колеги і друзі, з початком нового 2020-2021 навчального року. Бажаємо Вам фізичного здоров’я  і сімейного благополуччя, нових звитяг в науці і викладацькій роботі, знайти себе в непростому процесі формування вчителя на подіумі незалежної України у формуванні нової української нації.

 Минула вступна компанія мабуть була чи не найскладнішою у 15 річній історії історичного факультету. Однак висока відповідальність і професійне розуміння поставлених завдань на вступну компанію допомогли колективу істориків достатньо успішно виконати поставлені керівництвом держави і університету завдання.

 Керівництво факультету дякує всім тим викладачам і студентам, хто повсякденно трудився у статусі технічних секретарів по основних напрямках вступної компанії і громадських приймальнях факультету, в екзаменаційних комісіях, інших посадах і з відповідальністю вирішували поставлені завдання відповідальними особами університету.   Особлива подяка організаторам профорієнтаційної роботи по закріплених за факультетом районах, учасникам батьківських зборів, керівників підготовчих курсів, учасників індивідуальних зустрічей і бесід з директорами шкіл міста і районів, областей, директорами ліцеїв і коледжів, їхнє розуміння сумісних проблем.

На всі форми навчання на історичний факультет вступило у цьому році 227 бакалаврів, магістрантів і аспірантів.

Магістратура – 82 (заочна і денна форма навчання); 

Бакалаври – 70 – денна форма навчання; 

Бакалаври – 70 – заочна форма навчання; 

Аспірантура – 5 (денна і заочна форма навчання). 

Нехай успіхи у вступній компанії налаштують колектив факультету на виконання всіх завдань на навчальний рік всього університету напередодні його славного 90-річчя! 

З 15-тою річницею історичного факультету Вельмишановна історична громадо! СЛАВА УКРАЇНІ!

 

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

АРХЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ

Важливу роль у житті факультету відіграє навчальна археологічна практика студентів І курсу, що відбувається на базі Науково-дослідної лабораторії «Археологія Уманщини» імені В.О. Круца Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» у складі академічної археологічної експедиції «Трипільська культура» Інституту археології НАН України.

1

2

Експедиція працює у рамках грантового проекту «Дослідження трипільських поселень-гігантів в Україні» за рахунок фонду «SearchFoundation» (США) під керівництвом старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук  О. Г. Корвіна-Піотровського за участю кандидата історичних наук Е. В. Овчиннікова, Д. К. Черновола, І. Радомського та ін.

3

4

 Наші студенти допомагають археологам Інституту археології НАН України досліджувати одне із поселень-гігантів мідно-кам’яної доби  Тальянки, яке розташоване між селами Легедзине і Тальянки Тальнівського району. Цей трипільський мегаполіс, який існував у ІV – ІІІ тис. до н. е., займав площу понад 450 гектарів, містив близько 2700 жител та нараховував до 15000 жителів.

8

9

Під час розкопок студенти опановують основні методи й форми проведення польових археологічних досліджень – від розбивки квадратів, за якими досліджується культурний шар поселення, до первинної камеральної обробки, яка полягає у митті знайдених матеріалів, їх описі.

11

16

 Набувають навичок розкопок поселення за допомогою звичайних та саперних лопат, шпателів, щіток. Навчаються розпізнавати та фіксувати археологічні знахідки різних історичних періодів — доби енеоліту, ранньоскіфського часу. Отримують навички розрізняти основні ґрунтові шари, від дернового до материкового та фіксації в них меж господарських об’єктів – відкритих вогнищ, господарських ям, залишків житлових будівель.

fgebCWsLI7s

17

Під час розкопок студенти разом з іншими учасниками експедиції знаходять численний археологічний матеріал, серед якого переважать фрагменти та цілі вироби енеолітичної кераміки (кубки, чаші, миски, казанки та ін.), глиняні статуетки людей, тварин, глиняні «моделі» житла тощо.

praktyka 2

9 1

Вступайте на історичний факультет, де є унікальна можливість відчути себе справжнім археологом, і ми разом будемо пізнавати таїну й загадковість минулих епох нашої історії!

15