uken

Блог декана

изображение viber 2020 05 01 10 33 30

ВЕЛЬМИШАНОВНІ  ДРУЗІ  І  КОЛЕГИ!

ДОРОГІ  СТУДЕНТИ  ТА  АСПІРАНТИ!

Ось уже майже промайнув ще один навчальний рік – рік наших найкращих сподівань і надій. Багато здійснено благородних справ в ім’я слави і гордості нашої Альма матер. І сьогодні напередодні найпочеснішої дати в її житті – 90-річчя УДПУ імені Павла Тичини, я хочу привітати вас, вельмишановна громадо, із нашим славним ювілеєм. Майже століття наш університет розвиває українську національну школу, сприяє розвитку освіти і науки України.

Нині, у ці поминальні дні, згадайте всіх тих, які не покладаючи рук, відали своє серце і благородну душу в ім’я нашої Альма матер. Вічна їм пам'ять і низький уклін від багатотисячної університетської громади, викладацького корпусу і студентства.

Травень 2020 р. не буде схожим на попередні роки тому, що тяжкі дні переживає Україна. На Сході продовжується російсько-українська війна, вмирають воїни доблесті і слави за наші миротворчі ідеї, Свободу і державну єдність, а нестабільності в суспільстві сприяє ще й спалах коронавірусної хвороби, що почався у грудні 2019 р.

Шановна громадо історичного факультету! Кому, як не нам з Вами, знати, що уже не вперше в історії народ український об’єднується у скрутні часи. І перемагає. Отож я закликаю Вас як елітну спільноту України до єдності і взаємної підтримки. Цього вимагає час і об’єм всіх тих завдань, які ставить керівництво держави перед колективом – успішне завершення 2019 – 2020 навчального року, проведення на рівні вимог часу вступної компанії 2020 – 2021 рр., а найголовніше – збереження фізичного і морального здоров’я нації. У цьому сила і непереможність України!

Ми схиляємо вдячно голови перед воїнами-захисниками української Незалежності, волонтерськими та громадськими об’єднаннями, лікарями-патріотами, дивовижними особистостями, які героїчно борються з хворобою віку день і ніч в лікарняних палатах. Всім їм миру, здоров’я і добра!

А колективу факультету я бажаю душевного тепла, мудрості, професійного розуміння і козацького здоров’я. І обов’язково до всього сказаного – миру вам, дорога громадо історичного факультету, в кожну українську сім’ю!!!  

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

 

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

   Науково-дослідна робота є необхідним складником діяльності науково-педагогічних працівників та студентів історичного факультету. Основними завданнями проведення наукових досліджень є подальший розвиток історичної думки, збагачення навчального процесу результатами новітніх наукових досліджень, практичне ознайомлення студентів із результатами дослідної роботи та залучення їх до цієї роботи, підвищення кваліфікації викладачів, підготовка науково-педагогічних кадрів, дослідження проблем науково-методичного характеру, підготовка підручників і навчальних посібників і т.д.

На сайт 3

 

    Професорсько-викладацький колектив історичного факультету нараховує 4 доктори історичних наук, 6 професорів, 21 кандидата історичних наук, 6 кандидатів філософських наук, 4 кандидати юридичних наук, 3 кандидати політичних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 1 кандидата соціологічних наук.  При кафедрі історії України діє аспірантура (спеціальність 032 «Історія та археологія»), у якій вчений ступінь здобувають 4 аспіранти та 2 здобувачі. Основними осередками наукової діяльності факультету є його лабораторії.

DSC 2456

 

   Зокрема, результатами плідної діяльності науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» (керівник – доктор історичних наук, професор Тетяна Кузнець) є проведення всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, щорічних Уманських краєзнавчих читань, регіональної наукової конференції «Історія Уманщини в іменах», а також круглих столів, зустрічей з провідними науковцями та краєзнавцями в галузі історичної науки, презентації наукових досліджень тощо.

76706866 778736772534252 201039756904103936 o

 Серед багатьох напрямів і методів наукових досліджень локальної історії найбільшого розвитку набув науковий проект «Сторінки усної історії Уманщини», проведені у межах якого дослідження публікуються у тематичних випусках. Набутий науково-дослідною лабораторією досвід видання збірника наукових праць «Регіональні проблеми української історії» (вийшло п’ять випусків) став основою організації наукового журналу «Уманська старовина», який індексується у сучасних наукометричних базах даних.

DSC 5289

Співробітники соціологічної лабораторії «Соціовимір» (керівник – кандидат політичних наук, доцент Ярослав Балановський) систематично здійснюють моніторинг актуального соціокультурного, суспільно-політичного стану у нашому місті та регіоні в цілому.  Проводяться соціологічні опитування на замовлення Уманської міської ради, громадських організацій нашого міста. Новим у роботі лабораторії стало проведення маркетингових досліджень. На базі лабораторії «Соціовимір» функціонує Уманське регіональне відділення Соціологічної асоціації України.

1 1

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини», якій 26 грудня 2017 р. присвоєно ім'я кандидата історичних наук, лауреата державної премії України Володимира Панасовича Круца (керівник – професор, доктор історичних наук Світлана Біляєва) займається залученням наукового потенціалу університету та науковців Інституту археології НАН України, Національної Академії наук України, вітчизняних та закордонних навчальних закладів для розвитку пріоритетних напрямків у галузі вивчення давньої історії України, зокрема проведення польових археологічних розвідок і розкопок, камеральної обробки колекцій і інтерпретації археологічного матеріалу та подальшого використання їх результатів в науковій діяльності. Важливу ланку навчального процесу та відповідно завдань лабораторії посідає організація та проведення археологічної практики студентів історичного факультету – однієї із найзахопливіших і незабутніх подій студентського життя.

47379618 702812743434366 2714512682186178560 n

З 2015 р. на історичному факультеті діє навчально-методична лабораторія «Відродження нації» (керівник – кандидат історичних наук Оксана Карасевич). За період функціювання якої була проведена низка заходів у галузі патріотичного, національного виховання молоді, які відвідали вступники і студенти, волонтери, учасники війни на сході України. Важливим результатом діяльності членів лабораторії стало видання «Антології політичного портрету» – навчально-методичного видання у 29 книгах (понад 800 друкованих аркушів).

83928710 676142523210926 6286696751034269696 o

Викладачі історичного факультету беруть участь у наукових та освітніх проектах, програмах, міжнародних грантах та конференціях. Перспективним вбачається функціонування Ради молодих науковців як творчого осередка формування наукової еліти факультету. Основною метою створення ради є активізація та сприяння професійному росту молодих вчених факультету, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих вчених та залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації.

На сайт 2

Особливу увагу адміністрація та викладачі історичного факультету УДПУ імені Павла Тичини приділяють науковій роботі студентів. Студентське наукове товариство (на чолі з магістранткою Мариною Федоровою) сприяє формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів факультету; допомагає у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану; заохочує та залучає студентів до участі у науковому житті університету; сприяє пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів факультету, а також підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців. Важливим складником студентської наукової роботи є діяльність студентських наукових гуртків і проблемних груп, які працюють на кожній кафедрі факультету.

31791277 557970504585258 2011798209415872512 n

 

   Їх діяльність сприяє оволодінню спеціальністю, розширенню теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутніх істориків, ознайомленню студентів зі станом розроблення наукових проблем у галузі історичної науки, формуванню здібностей застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, формуванню у студентів навичок ведення наукових дискусій тощо.

59522030 792300867818886 3528733680010788864 n

 

   Ще зі студентської лави здобувачі вищої освіти долучаються до написання наукових статей, беруть участь в різноманітних наукових конференція, олімпіадах та конкурсах наукових робіт, в яких неодноразово займали призові місця. Чимало випускників факультету стали науковцями. Кандидатські дисертації вже захистили 15 випускників нашого факультету, ще декілька – завершують роботу над дослідженнями.

На сайт 3

Вищезазначена наукова інфраструктура та напрями роботи, на наш погляд, сприяють науково-дослідній роботі професорсько-викладацького складу та студентства історичного факультету, забезпечують системний підхід до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, плекають інтелектуальний потенціал науковців.

87114530 760177721056824 504785552088760320 o