uken

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

ІІІ ПРАВНИЧИЙ ФОРУМ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

8-9 жовтня відбулася чергова визначна подія для правничої і громадянської освіти Уманського регіону – ІІІ Правничий Форум УДПУ імені Павла Тичини, який об’єднав представників академічного середовища та професійної правничої спільноти у їх спільному бажанні зробити світ кращим і більш справедливим.

ПР2

Дату проведення ІІІ Правничого Форуму УДПУ імені Павла Тичини було обрано невипадково, адже 8 жовтня в Україні відзначається День юриста – професійне свято всіх правників. Такий символізм не є умовним, адже свідчить не лише про його правовиховну і правопросвітницьку місію, а й про потужний освітньо-професійний акцент заходу.

ПР3

У рамках Форуму здобувачі освіти ОПП «Право» освітнього ступеня «Молодший бакалавр», науково-педагогічні працівники, а також представники ринку праці отримали змогу обговорити проблеми та перспективи правничої освіти в Україні, поділитися власним досвідом, а також висловити побажання щодо організації навчання та викладання на освітній програмі, поділитися міркуваннями щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на ОПП.

ПР4

Окрему увагу учасників Форуму було присвячено питанням реалізації в УДПУ імені Павла Тичини ОПП «Право» освітнього ступеня «Молодший бакалавр». Директор Форуму і гарант ОПП «Право» Вадим Цимбал наголосив на незмінності мети освітньої програми, яка полягає у підготовці кваліфікованих фахівців правничої галузі, що мають лідерські та належні морально-етичні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію у професійному, корпоративному та громадянському середовищі, а також поділився успіхами програми і наголосив на відкритості до співпраці з якомога ширшим колом стейкголдерів.

ПР5

Адвокат Микола Пархета, який є рецензентом ОПП «Право» освітнього ступеня «Молодший бакалавр», має досвід роботи в правоохоронних органах, а також приймав участь у акредитації освітньої програми у якості стейкголдера, поділився власним досвідом правничої діяльності, а також зробив резюме щодо професійних (hard skills) та надпрофесійних (soft skills) навичок успішного правника, а також їх узгодження з програмними результатами освітньої програми.

ПР6

Наталія Михайлюк, яка має досвід педагогічної діяльності і вже понад 10 років працює керівником апарату Уманського міськрайонного суду розповіла про особливості ринку праці та специфіку роботи на первинних посадах у юридичних особах публічного права.

ПР7

Володимир Нетяга поділився власним досвідом підприємницької діяльності, власним баченням карти компетентностей потенційного працівника – здатності виконувати типові спеціалізовані завдання у сфері права, пояснив роль мотивації у професійному зростанні молодого фахівця, а також, як депутат Уманської міської ради VII скликання, пояснив суть суспільного запиту на правників, наділених розумінням суспільної місії, цінностей та значення професії для утвердження верховенства права і демократії.

ПР8

Про роль правників в історії України розповіла декан історичного факультету Зінаїда Священко, яка також наголосила на виключній ролі підготовки молодших бакалаврів права у реалізації місії УДПУ імені Павла Тичини.

ПР9

Обговорення особливостей ринку праці та перспектив підготовки правників у закладі вищої освіти із залученням представників широкого спектру галузей правничої науки та практики надали змогу розглянути під новим кутом підходи до формулювання цілей та програмних результатів навчання на ОПП, а також форм організації та технології навчання, форм та методів оцінювання результатів навчання. Побажання та пропозиції, викладені в Резолюції форуму будуть обговорені на засіданнях робочої групи ОПП «Право», а також засіданнях кафедри соціальних і правових дисциплін при перегляді освітньої програми та її окремих компонентів.