uken
50

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРА З ІСТОРІЇ

З 20 по 23 грудня 2021 року на історичному факультеті відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт магістра з історії для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (Історія) денної та заочної форм навчання. У ході обговорення результатів досліджень здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами : Історія та археологія, Середня освіта (Історія), Середня освіта (Історія. Правознавство), Середня освіта (Історія. Географія) презентували високий рівень володіння методологією та інструментарієм наукового пошуку.

изображение viber 2021 12 22 08 23 08 805

До складу ЕК входили: голова ЕК – доктор історичних наук,  професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Біляєва Світлана Олександрівна, заступник голови ЕК – доктор історичних наук, професор, декан факультету Священко Зінаїда Василівна, секретар ЕК – викладач кафедри соціальних і правових дисциплін Максимчук Олена Вікторівна.

изображение viber 2021 12 29 08 08 52 622БББ

Членами комісії були: Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України; Горохівський Петро Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання; Скрипник Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання; Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

изображение viber 2021 12 22 08 23 08 863

Всього кваліфікаційні роботи захистили 45 магістрів денної та заочної форм навчання.

Направлені до Екзаменаційної комісії роботи відзначалися логічністю та послідовністю викладу матеріалу, аргументованістю висновків, грамотністю. Зміст кваліфікаційних робіт засвідчує вміння випускників працювати з історичними джерелами, архівними матеріалами, науковою літературою, чітко визначати завдання і мету дослідження, його наукову новизну, практичну цінність, робити узагальнення і вмотивовані висновки.

изображение viber 2021 12 22 08 23 08 926

Випускники презентували ґрунтовні дослідження на актуальні теми. Виступи супроводжувалися обговоренням виконаних досліджень. Екзаменаційній комісії та магістрантам вдалося налагодити необхідну професійну та творчу атмосферу взаємодії.

изображение viber 2021 12 22 08 23 08 741

Щиро вітаємо випускників із завершенням курсу навчання та успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт!

Бажаємо успіху та подальших професійних звершень!