uken
ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!


tUDPЗU5 

 

ОГОЛОШЕННЯ


tUDPЗU5 

50

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОПП ПРАВО – УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОГО НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ПРОЕКТУ INDICATION

Лютий 2021 року став початком міжнародного освітнього проекту IndiCation, метою якого є поглиблення міждисциплінарних зв’язків у рамках освітнього процесу, взаємне ознайомлення з українською та індійською культурами, а також розвиток культури лідерства та ініціативності серед здобувачів освіти.

IndiCation  /ɪndɪˈkeɪʃ(ə)n/ noun. A sign or piece of information that indicates something.

ф1

Протягом  ІІ семестру 2021/2022 н.р.  здобувачі вищої освіти ОПП «Право» рівня молодший бакалавр спільно зі студентами Факультету іноземної філології та студентами-іноземцями Інституту економіки та бізнес-освіти будуть працювати над створенням англомовного глосарію дисципліни Міжнародне право.

ф3

Основоположними цінностями проекту є різноманітність та участь, тож у процесі його реалізації здобувачі вищої освіти отримають неоціненний досвід роботи в міжнародній команді, поглиблять знання англійської мови, засвоять практику використання розподілених мереж в роботі над проектами, розширять горизонти розуміння глобальних трендів розвитку суспільних відносин і їх правового регулювання, а також зроблять власний внесок у забезпечення якості освіти на ОПП.

ф4

Як зазначив куратор проєкту Вадим Цимбал, проєкт IndiCation є викристалізованим втіленням студентоцентричного підходу до навчання, оскільки був створений за ініціативою здобувачів освіти і забезпечує максимальну ступінь автономії учасників в організаційному і операційному відношеннях, тоді як куратор проекту виступає у ролі фасилітатора. По завершенні проекту його учасники зможуть збагатити свої професійні портфоліо, чим збільшать власну цінність на ринку праці, а підготовлений ними глосарій буде включений до матеріалів дисципліни Міжнародне право, які будуть доступними для прийдешніх поколінь здобувачів освіти. Таким чином сутність проекту  IndiCation можна розкрити, перефразувавши відомий вислів – Project of the students, by the students, for the students.