uken
50

ВІДБУЛИСЯ НАСТАНОВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ І-ІІІ КУРСІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОС "БАКАЛАВР"

30 травня 2022 року на історичному факультеті за допомогою платформи Google Meet відбулися настановчі конференції з питань організації та проведення практик студентів І-ІІІ курсів, які навчаються за ОС «Бакалавр». Зокрема:

Навчальної археологічної практики для студентів І курсу (11-14 групи), які навчаються за освітніми програмами: Історія та археологія (Європеїстика); Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота); Середня освіта (Історія. Правознавство); Середня освіта (Історія. Географія). (Керівники практики – кандидат історичних наук, старший викладач Сергій Куценко та кандидат історичних наук, викладач Катерина Діденко);

image

Навчальної музейно-архівної практики для студентів ІІ курсу (21-24 групи), які навчаються за освітніми програмами: Історія та археологія (Європеїстика); Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота); Середня освіта (Історія. Правознавство); Середня освіта (Історія. Географія). (Керівник практики – кандидат історичних наук, доцент Ольга Скус);

 5235836133831720234 121

 5235836133831720235 121

Навчальної географічної практики для студентів ІІІ курсу (33 групи), які навчаються за освітньою програмою: Середня освіта (Історія. Географія). (Керівник практики – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Леся Запорожець);

IMG ff1e0b5d23ac5abd9c33afb66077c0bd V

Виробничої історичної практики для студентів ІІІ курсу (31-32 групи), які навчаються за освітніми програмами: Історія та археологія (Європеїстика); Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота). (Керівники практики доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання Альона Шмалюх та старший викладач кафедри історії України Альона Дабіжа).

IMG 93d21b6358044f90c27a360abd1954df V

Керівники практик проінформували здобувачів вищої освіти про те, що у зв’язку із веденням воєнного стану (Указ Президента України № 64/2022) відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу та наказу ректора № 271 о/д від 11.03.2022 р. «Про організацію освітнього процесу з 14 березня до 2 квітня 2022 р.» вони будуть виконувати адаптовані завдання програм практик до умов реалізації дистанційного навчання.

Також майбутніх фахівців було ознайомлено з порядком та термінами проходження практик, вимогами до оформлення, процедурою подання та перевірки звітної документації груповим керівником та особливостями проведення захисту навчальних та виробничих практик.

В результаті зустрічі студенти отримали інструктивно-методичні матеріали для виконання поставлених завдань та цінні поради від педагогів-практиків.