uken
50

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ

 18 листопада 2022 р. на кафедрі всесвітньої історії і методик навчання у режимі он-лайн відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт. На захисті були присутні здобувачі вищої освіти і їхні наукові керівники. Незважаючи на складні обставини, магістранти знайшли можливість приєднатися до зустрічі і виступити на зібранні. Попередній захист на кафедрі традиційно проводиться напередодні перевірки магістерських робіт на плагіат. Головна мета заходу – виявити стан готовності робіт до захисту. На попередньому захисті магістранти отримують необхідні навички і вміння для того, щоб успішно представити результати своїх досліджень перед Екзаменаційною комісією під час випускних іспитів. Привернули увагу виступи магістрантів Сергія Марченка і Миколи Клишкіна. Останній презентував актуальну роботу на тему гібридної війни, яку веде проти України РФ. Після виступів здобувачі упевнено відповідали на поставлені питання. Викладачі кафедри, які були присутні на зустрічі, висловили магістрантам свої рекомендації щодо тексту робіт і дотримання процедури захисту.

Зображення8