uken
ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!


tUDPЗU5 

 

ОГОЛОШЕННЯ


tUDPЗU5 

50

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ НАПЕРЕДОДНІ НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна педагогічна практика є першим етапом практичної підготовки здобувачів вищої освіти до професійної діяльності, формування професійних якостей особистості майбутнього вчителя. Основною метою практики є формування в студентів уміння застосовувати в педагогічній роботі науково-теоретичні знання та розвиток інтересу до педагогічної та наукової діяльності.

10 березня проведена настановча відеоконференція щодо організації проходження навчальної педагогічної практики здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» ІІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 032 Історія та археологія (ОП «Історія та археологія. Європеїстика» та «Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота)») та 014.03 Середня освіта (Історія) (ОП «Середня освіта (Історія. Правознавство)» та «Середня освіта (Історія. Географія)»). Практика проходитиме з відривом від навчання з 13 березня по 25 березня 2023 року у змішаній формі. У період проходження практики здобувачі вищої освіти зобов’язані виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки на базі проходження практики в умовах воєнного стану.

vichgord33

Про основні етапи практики та перелік завдань навчальної, виховної та дослідницької діяльності повідомила кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання Галина Гордієнко.

vichgord44

Методист та керівник груп практик кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Валентина Бойченко чітко виділила завдання практики. Вона визначила особливості психолого-педагогічної діяльності студента-практиканта, знання основних напрямів розвитку педагогіки, володіння навичками організаційно-виховної та навчально-методичної діяльності. Валентина Бойченко детально охарактеризувала обов’язкову документацію практики: орієнтовну схему психолого-педагогічного аналізу уроку, схему аналізу виховного заходу, схему складання психолого-педагогічної характеристики учня.

Методист та керівник групи практик кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Віталій Коблик окреслив вимоги до оформлення звітної документації практики. Завершилася настановча конференція інструктажем з техніки безпеки в період воєнного стану.

vichgord11

Керівники та методисти побажали здобувачам вищої освіти практичного оволодіння формами, методами та новітніми технологіями здійснення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. При виконанні завдань програми навчальної педагогічної практики обов’язково дотримуватись принципів толерантності, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу. Успіхів та нашої перемоги!