uken
ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ


viber 2023 11 20 17 24 20 361 1 

 

50

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

13 листопада 2023 року на кафедрі всесвітньої історії і методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся попередній захист випускних кваліфікаційних робіт магістрантів заочної форми навчання. Захист магістерських відбувався в режимі он-лайн, завдяки чому виступити змогли всі здобувачі вищої освіти, які не перебували в цей час при виконанні службових обов’язків у ЗСУ.

На захисті були присутні наукові керівники магістрантів і вільні від занять члени кафедри.

Тематика випускних кваліфікаційних робіт була актуальною, розмаїтою і торкалася проблем всесвітньої історії різних періодів і методики викладання історичних дисциплін.

Традиційно попередній захист щорічно організовується кафедрою для виявлення стану готовності магістрантів до того, щоб представити результати своїх досліджень перед Екзаменаційною комісією. Виступи учасників зустрічі засвідчили відповідальне ставлення здобувачів вищої освіти до набуття наукових компетентностей у процесі роботи над темою дослідження.

Захист відбувався перед комісією кафедри у складі професора Зінаїди Священко, доцента Сергія Куценка. Модератором попереднього захисту був доцент кафедри В’ячеслав Гордієнко.

photo1699944374 1

photo1699944374 3