Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини»

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» створена у 2009 році, як науково-дослідний підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Від 26 грудня 2017 року Науково-дослідній лабораторії «Археологія Уманшини» присвоїли ім'я кандидата історичних наук, лауреата державної премії України Володимира Панасовича Круца.

Метою діяльності лабораторії є залучення наукового потенціалу університету та науковців Інституту археології НАН України, Національної Академії наук України, вітчизняних та закордонних навчальних закладів для розвитку пріоритетних напрямків у галузі вивчення давньої історії України, зокрема проведення польових археологічних розвідок і розкопок, камеральної обробки колекцій і інтерпретації археологічного матеріалу та подальшого використання їх результатів в науковій діяльності.

Наукові співробітники лабораторії:
• Біляєва Світлана Олександрівна – завідуюча лабораторією, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання.

DSC 8402

Наукові співробітники лабораторії:

Корвін-Піотровський О.Г. – кандидат історичних наук, вчений секретарІнституту археології HAH України;
Чабанюк В.В. – директор Державного історико-культурного заповідника«Трипільська культура».
Кривошея І.І. – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Священко З.В. – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Горохівський П.І. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Гордієнко В.В. –кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Скрипник О.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Барвінок О.В. – кандидат історичних наук, кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Діденко К.В. – викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Устенко A.A. – викладач кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
Бойко О.В. – завідувач історико-краєзнавчим музеєм;
Качур Я.М. – лаборант.

До наукових досліджень залучаються провідні фахівці Інституту археології НАН України, вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, викладачі та студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, співробітники заповідників, музеїв, пам'яткоохоронних організацій.

Основними завданнями наукової лабораторії є:
• Проведення польових археологічних досліджень (розвідок) і розкопок, камеральна обробка колекцій, інтерпретація археологічного матеріалу.
• Постановка археологічних пам'ятників на облік.
• Археологічна експертиза і оцінка збереженості пам'ятників історико-культурного значення.
• Співробітництво з академічними та іншими науково-дослідними установами і музеями.
• Розробка та реалізація наукових програм дослідження пам'яток археології району та міста у співпраці з науковими установами України та спеціалізованим науково-дослідними організаціями.
• Підготовка і публікація звітів, статей, книг.
• Створення електронного реєстру археологічних пам'яток регіону.
• Розробка планових наукових тем.
• Публікація археологічних та писемних джерел з історії регіону.
• Підготовка комплексних монографій та навчально-методичних посібників.
• Організація конференцій, семінарів, виставок і розробка туристичних маршрутів.
• Забезпечення навчального процесу з курсу археології (читання основних і спеціальних курсів, організація літніх польових шкіл, організація польової археологічної практики).
• Проведення щорічних археологічних читань.
• Отримання студентами знань і навичок проведення наукових досліджень.
• Надання наукової підтримки виконанню курсових, дипломних та магістерських робіт студентів УДПУ імені Павла Тичини згідно тематики досліджень лабораторії.

Пріоритетними напрямами роботи лабораторії є:
• Дослідження давньої історії і культури населення історичної Уманщини.
• Кочовики і археологічні культури Уманщини: археологія взаємодії.
• Трипільська культура як фактор впливу на формування ранньоземлеробських культур.
• Давня металургія.
• Етапи заселення території історичної Уманщини в період енеоліту та епоху бронзи.

До складу лабораторії входять:
• Кафедра всесвітньої історії та методик навчання.
• Історико-краєзнавчий музей.

Суб'єктами співпраці Науково-дослідної лабораторії є:
• Інститут археології НАН України;
• Всеукраїнський благодійний фонд «Трипілля»;
• Державний архів Черкаської області;
• Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура»;
• Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»;
• Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань»;
• Уманський краєзнавчий музей;
• Навчально-наукова лабораторія гончарства, реставрації археологічних знахідок та художньої кераміки.

Результати діяльності НДЛ:
За період існування лабораторії, спільно з Науково-дослідним інститутом археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, організовано і проведено три міжнародні та дві всеукраїнські наукові конференції: 23 – 24 липня 2009 р. – Міжнародну науково-практичну конференцію «Ранньоземлеробські культури Буго-Дніпровського межиріччя: проблеми дослідження»; 12 квітня 2010 р. – Всеукраїнську наукову конференцію «Поліетнічні племена Буго-Дніпровського межиріччя в епоху раннього залізного віку»; 26 – 29 липня 2011 р. – Міжнародну науково-практичну конференцію «Прадавні землероби Південно-Східної Європи» (до 30-річчя дослідження поселення-гіганта Тальянки); 26 – 27 квітня 2012 р. – Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми археології, історії та краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя» (присвячену 110-й річниці з дня народження Г.Ю. Храбана); 26 – 28 вересня 2012 р. – Міжнародну наукову конференцію «Історія археології: наукові центри та їх периферія» (присвячену 165-й річниці з дня народження Ф.К. Вовка).

konf-23--24-07-2009-1

konf-23--24-07-2009-2

За результатами конференцій видано п'ять збірників наукових праць, одну колективну монографію.
В рамках виконання проекту видання архівної спадщини відомих археологів, істориків та краєзнавців, здійснено видання архівної спадщини Г.Ю. Храбана.
Щорічно проводяться археологічні розвідки і розкопки викладачами та студентами історичного факультету. Поповнюються фонди університетського історико-краєзнавчого музею.

Зміст виконаної роботи за 2015 р. 

Зміст виконаної роботи за 2016 р.

Зміст виконаної роботи за 2017 р.

Зміст виконаної роботи за 2018 р.

Зміст виконаної роботи за 2019 р.

konf-23--24-07-2009-3

konf-23--24-07-2009-4

arh-uman

tripillya

konf-23--24-07-2009-5

stend-tripillya1

Контактна інформація
Адреса: ауд. 250a, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел./факс: +38 (04744) 3-40-44
Е-mail: sЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.