50

Науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини»

Науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини» створена у 2007 році (наказ підписано 15.02.2007 р.). Очолює лабораторію доктор історичних наук, професор кафедри історії України Тетяна Володимирівна Кузнець.

1
Робота лабораторії спланована, ведеться системно і досить плідно. Основні напрямки та результати наукових пошуків знайшли відображення у перспективному плані, який складений на 2007-2011 роки. Лабораторія співробітничає з Державним історико-архітектурним заповідником «Стара Умань» (угода про співпрацю укладена до 31.10.2010 року) та з відділом соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (заввідділом – член-кореспондент НАН України. У 2010 р. укладена угода про співпрацю з Українським інститутом національної пам᾿яті (м.Київ).

DSC 5317

Офіційне відкриття лабораторії відбулося 21 грудня 2007 року. Тоді ж були проведені Перші Уманські краєзнавчі читання «Міжконфесійна палітра Уманщини ХVІІІ – ХХ століть», присвячені пам'яті Хрисанфа Ящуржинського. Тоді ж було вирішено започатковані читання проводити щорічно і кожні з них присвячувати пам'яті одного з краєзнавців Уманщини. Інформація про це була опублікована в газеті «Уманська зоря» (23 січня 2008 р.). Запрошення до співпраці істориків, краєзнавців, усіх небайдужих до історії нашого краю було подане у статті Кузнець Т.В. «Історичне краєзнавство Уманщини». Своєрідним підсумком дослідницької праці упродовж року є Уманські краєзнавчі читання, яких проведено уже шість.
Шості проведено 20 лютого 2013 року. Іншим важливим показником ефективності наукової праці є підготовка та захист кандидатських дисертацій з проблем локальної історії. За час діяльності лабораторії були обговорені і рекомендовані до захисту кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Сокирської Владилени Володимирівни «Наукова та громадсько-педагогічна діяльність Г.Ю. Храбана (1902-1990)», Скус Ольги Володимирівни «Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.)», Семенчук Оксани Олександрівни «Православні священицькі родини Уманщини в суспільно-політичному житті ХІХ – початку ХХ ст.», що були захищені 21 листопада 2008, 12 грудня 2008 р. і 25 січня 2013 р. (відповідно).

DSC 5281

Так як попередній план роботи на п᾿ятиріччя (2007-2011 р.р.) був зреалізований, то на першому ж засіданні 2012 року був затверджений план на 2012-2016 роки. (Протокол №1 від 25 січня 2012 р.). У відповідності з Положенням про науково-дослідну лабораторію та, виходячи з п᾿ятирічного досвіду її діяльності, план відображає і організаційні заходи, і наукові, і видавничу діяльність, і практичне впровадження результатів досліджень у навчальний процес. Щорічно проводяться чотири засідання лабораторії у повному складі, що знайшло відображення у протоколах. У 2012 році склад лабораторії, зокрема в частині студентства, оновлено. І нині у складі лабораторії 8 викладачів, 3 аспіранти, 2 магістранти та 10 студентів історичного факультету. Усього 23 особи.

DSC 5289

Окрім проведення наукових заходів, на яких оприлюднювались підсумки наукової діяльності членів лабораторії, ведеться традиційна робота щодо надання методичної допомоги та рецензування дослідницьких праць краєзнавців. Так, на прохання відділу освіти Уманської райдержадміністрації лабораторія надала допомогу в укладанні історико-краєзнавчого нарису про села Уманського району «Моє село, для мене ти єдине». Після цього він був рекомендований до друку (Протокол №3 від 22 травня 2012 р.).

Науково-методична допомога була надана і співробітнику Уманського краєзнавчого музею В.Давидяку щодо підготовки до друку 2-го випуску історико-краєзнавчого дослідження «Історія Уманських вулиць». 3-го вересня (Протокол №4) рекомендована до друку його праця «Історія Уманських вулиць: вулиці Коломенська, Піонтковського та Леніна», яка на даний час уже опублікована.

Упродовж звітного періоду тривало дослідження в рамках наукового проекту «Усна історія Уманщини». За допомогою студентів 3-го курсу історичного факультету був зібраний багатий фактичний матеріал про знаних людей – уродженців сіл Уманського району. Після наукової обробки цього матеріалу підготовлено і видрукувано у 2012 році 4-й випуск в рамках цього проекту під назвою «Усна історія Уманщини: знані люди села».

Науково-методична допомога учителям шкіл Уманського району надавалась і в рамках проведеного 18 жовтня 2012 р. семінару-практикуму «Історико-краєзнавча робота в школі: теорія, методика, практика», співорганізатором якого була і науково-дослідна лабораторія.

IMG 5524

Наукові наробки членів лабораторії оприлюднювались на конференціях різних рівнів, а деякі видрукувані у 5-му випуску збірника наукових праць «Регіональні проблеми української історії»

У плані накопичення джерельної бази історії Уманщини започатковані і в подальшому році продовжуватиметься вивчення повсякдення мешканців нашого краю (окремо різних соціальних груп) за матеріалами місцевої періодики, зокрема газети «Уманська зоря», а також систематизація матеріалів, опублікованих у різних виданнях у ХІХ – на початку ХХ ст.

Контактна інформація
Адреса: кімн. 111, вул. Садова 28, м Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-03-27
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.