50

Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень «Соціовимір»

Лабораторія «Соціовимір» створена наказом ректора №416/01 від 11.03.2011 року, як науково-дослідний підрозділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що працює на громадських засадах.

Метою діяльності лабораторії є залучення наукового потенціалу університету та науковців Інституту соціології НАН України для здійснення соціологічних досліджень у галузі вивчення міського та сільського соціокультурних середовищ та подальшого використання їх результатів для покращення підготовки учителів, а також в науковій діяльності.Основними завданнями наукової лабораторії є:

•          Розробка та реалізація наукових програм дослідження міського та сільського соціокультурних середовищ у співпраці з науковими установами України та іншими науково-дослідними організаціями.
•          Проведення соціологічних досліджень, узагальнення та систематизація зібраного первинного емпіричного матеріалу.
•          Розробка практичних рекомендацій спрямованих на покращення підготовки учителів.
•          Співробітництво з академічними та галузевими науково-дослідними установами і центрами, що проводять соціологічні дослідження.
•          Підготовка і публікація звітів, статей, книг.
•          Створення електронної бази даних здійснених досліджень.
•          Навчання студентів навичкам проведення емпіричних досліджень, підготовки наукових звітів та статей.
•          Написання та видання монографій та навчально-методичних посібників за результатами досліджень.
•          Організація наукових конференцій, семінарів, творчих звітів про роботу лабораторії.
•          Забезпечення навчального процесу з курсу соціології (читання основних і спеціальних курсів, організація проведення досліджень).
•          Проведення щорічних соціологічних читань в рамках Дня науки.
•          Надання наукової підтримки виконанню курсових, дипломних та магістерських робіт студентами УДПУ імені Павла Тичини згідно тематики досліджень лабораторії.

З метою популяризації результатів досліджень та розробок,  лабораторія:
•          бере участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференціях;
•          бере участь у виставках і презентаціях;
•          проводить виїзні засідання в період проведення соціологічних досліджень
•          висвітлює результати роботи в засобах масової інформації.

Основними напрямками досліджень та діяльності лабораторії є:
1.    Тенденції змін у міському та сільському соціокультурних середовищах
2.    Стан та динаміка престижу професії учителя в суспільстві
3.    Стиль життя міського/сільського учителя
4.    Випускник УДПУ: фактори адаптації та закріплення в професії
5.    Практична підготовка студентів університету до участі в проведенні  соціологічних досліджень.

Склад науково-дослідної лабораторії «Соціовимір» та її організаційна структура

1. Завідувач лабораторії – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Балановський Я.М. 

DSC 83102. Наукові співробітники лабораторії:

- Макеєв С.О. доктор соціологічних наук, професор
- Карасєвич А.О. кандидат філософських наук, професор
-  Шатохін Анатолій Миколайович доктор соціологічних наук, професор
- Шачковська Л.С. кандидат політичних наук, доцент
- Яблонський А.І. кандидат психологічних наук, доцент
- Максимчук О. В. викладач
- Маляренко С.С. кандидат політичних наук, доцент
- Литвин Сніжана Василівна, член САУ , викладач медичного коледжу
- Станчук Леся Іванівна, член САУ, викладач педагогічного коледжу
- Ткаченко Алла Олександрівна, член САУ, викладач педагогічного коледжу

До наукових досліджень залучаються науковці Інституту соціології НАНУ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студенти (виконавці курсових, дипломних, магістерських робіт з соціологічної тематики), викладачі інших кафедр університету, члени уманського регіонального відділення Соціологічної Асоціації України.