50

Археологічна практика

  Одним із найважливіших видів навчального процесу, покликаного готувати майбутніх фахівців до практичної діяльності, підвищувати рівень їхньої професійної підготовки виступає виробнича практика.
  Науково-навчальною базою археологічної практики студентів є насамперед кафедра всесвітньої історії та правознавства, науково-дослідний інститут археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також Інститут археології НАН України, Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж». Під керівництвом досвідчених науковців молоді історики мають можливість докладно ознайомитися з методикою польових археологічних досліджень і камеральною обробкою знахідок, набувають знання про матеріальну культуру народів, що населяли територію України та роблять свій внесок у вивчення багатого минулого українського народу.
PHuGDt2 jOc
 
  6
 
 
pRHoel5nRa0
 
Корисні документи про археологічну практику: