50

Педагогічна практика

 Педагогічна практика студентів є невід’ємною частиною підготовки
висококваліфікованих фахівців і забезпечує встановлення органічного зв’язку теоретичних знань з практичним навчанням та вихованням. Вона надає можливості для самостійної педагогічної діяльності студентів, вияву їх творчого потенціалу стимулює зв'язок навчання з науково – дослідницькою роботою, професійною освітою, самоосвітою.
 Мета практики — співвіднести із повсякденними шкільними реаліями теоретичні знання отримані студентами під час вивчення загальноісторичних дисциплін, а також педагогіки, психології, дидактики історії, набути знання, вміння і навички самостійної практичної діяльності в ділянці навчання історії та організаційно-виховної роботи серед шкільної молоді різних вікових груп.

Інструктивно-методичні матеріали для студентів V курсу

2
3