50

Студентське наукове товариство

Науково-дослідна діяльність студентів-істориків є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів.
 Залучення студентів до науково-дослідної діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року проводяться бесіди про науково-дослідну діяльність, де висвітлюються найзначніші досягнення студентів за минулі роки, подається докладна інформація щодо запланованої наукової тематики факультету, кафедр.
 Зміст і форми НДДС відповідають основним напрямам науково-дослідної діяльності факультету, базою її організації і проведення є кафедри. У керівництві НДДС беруть участь висококваліфіковані викладачі.

                                    Члени студентського наукового товариства 
 1.    Рябоконь Дарія, 41 група (голова СНТ)

  2.    Кружільний Юрій , 42 група (заступник головиСНТ);

  3.    Діхтярук Катерина, 44 група (заступник головиСНТ);

  4.    Фурман Ірина, 21 група (секретар СНТ);

  Координатори основних напрямків роботи СНТ:

  5.    Безверхній Дмитро, 41 група.

  6.    Лукієнко Артем, 13група;

  7.    Вихватнюк Іван,13 група;

  8.    Лучко Ігор, 21 група;

  9.    Ярошенко Яна, 21 група;

  10.Криворучко Анастасія, 21 група;

  11.Гуменюк Євгеній, 23 група.

  12.Юрченко Вікторія, 12 група

  13.Крива Надія,43 група.

  14.Телевань Анна, 13 група


DSC 8532