uken
50

Освітні програми

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

25 жовтня 2018 р. відбулося чергове засідання Вченої ради історичного факультету. Керівництво факультету запросило на його засідання всіх викладачів і студентський актив. Таке проведення засідань рад практикується, якщо виносяться на обговорення колективу питання, що торкаються стратегічних проблем розвитку факультету. Так було і на цьому засіданні.

6

По першому питанню повістки денної «Про підготовку до акредитації освітньо-професійних програм здобувачів ОС «Магістр» - доповідала заступник декана з навчальної роботи професор Зінаїда Священко. Вона подякувала  відповідальним за підготовку окремих розділів освітньо-професійних програм, вказала на ті недоліки, які були виявлені у ліцензійному відділі за результатами попередньої перевірки, їх доопрацювання і завдання на перспективу. Адже у наступному семестрі подібна робота буде проведена далі.

2

При обговоренні питання, декан Анатолій Карасевич, звернув увагу про забезпечення навчальних програм підручниками і навчальними посібниками, щоб попередити на наступні акредитації їх потрібну наявність. Над цим повинні уже сьогодні подумати ті викладачі, які забезпечують викладання курсів.

По другому питанню «Про студентське самоврядування на факультеті» - доповідала голова ради студентського самоврядування Мирослава Пересунько. Вона проаналізувала пророблену роботу, коротко зупинилась на аналізі всіх основних виховальних і пізнавальних заходів і ознайомила колектив викладачів з перспективами названої роботи на майбутнє. Декан факультету подякував студентському активу за цікаво проведені заходи, акцентував увагу на презентації першого курсу і підготовці до батьківських зборів. Одноголосним голосуванням ради факультету роботу голови студентської ради було признано задовільною.

По третьому питанню «Про методичне забезпечення навчальних дисциплін в освітньо-інформаційному середовищі дистанційної освіти (Moodle) та сертифікацію курсів» - доповідала заступник декана по дистанційному навчанню на факультеті Катерина Діденко. Вона ознайомила викладачів з проблемами, які потрібно найближчим часом вирішити у названій проблемі, активізувати студентів у відвідуванні Moodle. Було визначено перелік навчальних курсів на кафедрах факультету, які почергово слід сертифікувати по семестрах. Інформація була взята до відома.

4

По четвертому питанню «Звіт про проходження виробничої практики магістрами другого  курсу стаціонарної форми навчання» - доповідала заступник декана з педагогічної практики Зоя Возна. Згідно положення, ОС «Магістр» на спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) проходять практику у школах міста, з якими факультет підписав угоду, а 032 Історія та Археологія, проходять практику на історичному факультеті, проводячи лекційні і практичні заняття. Всі магістранти виконали умову положення, пройшли і захистили практику вчасно. Вчена рада факультету затвердила звіт про проходження практики.

3

По п’ятому питанню «Про проведення ректорських контрольних робіт» інформувала заступник декана з навчальної роботи професор Зінаїда Священко. Вона детально зупинилася на недоліках проведення контрольних робіт, звернула увагу на виконавську дисципліну особливо тих магістрантів, які перебувають на індивідуальному плані навчання. Саме вони принесли мінуси у показниках. Інформація була взята до відома з перспективою ліквідації недоліків.

По шостому питанню «Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті» доповідав координатор з питань вступу та профорієнтаційної роботи Ігор Опацький. Він проінформував колектив факультету про нові умови прийому абітурієнтів до закладів вищої освіти у 2019 році та про нові завдання, які стоять перед колективом факультету.

5

Голова ради факультету, професор Анатолій Карасевич, подякував колективу факультету за пророблену профорієнтаційну роботу.

В різному, розглядалися питання презентації першого курсу, проведення атестації на факультеті, підготовка і проведення турніру з історії на факультеті, відбір кандидатів у головну команду факультету, її підготовка та участь у Всеукраїнському турнірі з історії.