50

Історія факультету

Історія Уманського державного педагогічного університету починається  із серпня 1930 р., коли в м. Умань було створено Інститут соціального виховання. На початку своєї діяльності інститут мав 4 факультети: техніко-математичний, мовно-літературний, агро-біологічний і соціально-економічний. Але за даними інших джерел четвертий факультет називався історико-економічний, на користь цього свідчать дані про те, що 1933 р., коли історичний факультет було лише створено (у реорганізованому, з Інституту соціального виховання, Уманському учительському інституті), було вже випущено 25 вчителів історії. Факультет проіснував лише 2 роки (до 1935 р.).Вдруге історичний факультет було відкрито у 1946 році. Відновлений у 1944 році Уманський учительський інститут складався спочатку з двох факультетів: фізико-математичного та природничо-географічного. З 1946 року відновився історичний факультет, але не на довго: діяв він усього три роки (1946-1950рр.). Деканом факультету тоді був Палій С. П.; кафедру історії у липні-вересні 1946р. очолював Дворяківський А. О., а з жовтня 1946 до серпня 1950р. – Горбач В. М., який після розформування факультету був призначений на посаду заступника директора інституту з навчальної та наукової роботи. 
Втретє історичний факультет було відкрито у 2005 році. 15 липня 2005р. ректор університету Михайло Тадейович Мартинюк підписав наказ  № 199 про відкриття факультету.

3spy5abOnfA

Ще не зістарились ті, хто розпочинав цю справу. Деканом був призначений к. філософ. наук, доцент Карасевич Анатолій Олександрович, заступником декана з навчальної роботи – к.і.н., доцент Священко Зінаїда Василівна, заступником з наукової роботи – Кривошея Ігор Іванович, заступником з виховної роботи – Сокирська Влада Володимирівна. Диспетчером деканату, хранителем печатки та неперевершеним канцеляристом і діловодом стала Німенко Людмила Прокопівна. Перші навчальні плани складали тоді завідувачі кафедр доц. Голобородько Валентина Михайлівна, доц. Лисенко Людмила Григорівна, доц. Кривошея Ігор Іванович та ін.

NSDI4VljmaE

Але робота розпочалася не з чистого листа. Загальноінститутська кафедра суспільних наук уже тривалий час традиційно забезпечувала викладання гуманітарних дисциплін, з 1991 року була введена навчальна дисципліна «Історія України», а з 1992р., завдячуючи зусиллям покійного професора Марахова Григорія Івановича, була відкрита аспірантура з історії України. На філологічному факультеті з 2002 року велася підготовка спеціалістів з додатковою спеціальністю «історія».

Wec6ZoFRdvc

Перший набір студентів на історичний факультет було здійснено у  2005 році, він склав 59 осіб. Факультет з них випустив 46 бакалаврів, 30 з яких продовжили навчання «спеціалістами» і 10 магістрами.
Усього за 10-річчя дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра отримали близько 1,5 тисячі випускників. 
Викладацький корпус факультету невпинно зростав. Водночас підвищувався його науково-методичний рівень. До складу факультету вливалися випускники Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету  ім. М. П. Драгоманова, випускники Вінницького, Кіровоградського, Полтавського педагогічних вузів. Кращі випускники нашого факультету теж залишались на роботі, захищалися кандидатські і, останніми роками, докторські дисертації.

HWmq1swVHLg

На сьогодні професорсько-викладацький колектив історичного факультету складають 47 штатних працівників. Серед них:
-    8 докторів  наук, професорів (
Біляєва С. О., Карасевич А. О., Кривошея І. І., Кривошея Ір. І., Кузнець Т. В., Лозко Г. С., Священко З. В., Сокирська В. В. );
-     23 доценти, кандидати наук;
-    15 викладачів, які працюють над дисертаціями.
-     Відсоток захищеності складає 74,3 %.
Потужним є викладацький резерв, так як в аспірантурі навчається 11 осіб. 
У складі факультету три кафедри:
-   Кафедра історії України ( зав. кафедри док. іст. наук, проф. Кузнець Т. В.) – 12 осіб – 66,7% захищених;
-    Кафедра всесвітньої історії та методик навчання ( зав. кафедри кан. пед. наук, доц. Горохівський П. І.) – 17 осіб – 82,4% захищених.
-     Кафедра філософії та суспільних дисциплін ( зав. кафедри кан. політ. наук, 
доц. Шачковська Л. С.) – 19 осіб – 63,1% захищених.

  Осередками наукової діяльності є науково-дослідні лабораторії:
1.    «Історичне краєзнавство Уманщини» (зав. лабораторії проф. Кузнець Т.В.)
2.    «Археологія Уманщини» (зав. лабораторії, проф. Біляєва С. О.)
3.    «Соціовимір» (зав. лабораторії кан. політ. наук, доц. Балановський Я.М.)
4.  «Відродження нації» (зав. лабораторії Карасевич О. О.)
   Кандидатські дисертації упродовж 10 – років захистили: Чорномаз Б.Д., Священко З.В., Дудник О. В., Сокирська В.В., Скус О. В., Лісовська О.В., Шачковська Л. С., Балановський Я. М., Бондар С. С., Барвінок О.В., Кунецька О. О., Скрипник О. М., Возна З. О., Шауренко А. В., Тацієнко В. С., Куценко С. Ю. – 16 кандидатських та 3 докторські дисертації (Священко З. В., Кузнець Т. В., Кривошея І. І.). 16 викладачів сталися як фахівці вищої категорії. Написано десятки монографій, посібників, тисячі наукових статей, факультет завжди був у перших рядах рейтингів з наукової діяльності.
       Радували і студенти своїми науковими здобутками. Більше 50 осіб були переможцями предметних олімпіад, конкурсних турніпів з історії та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
  З 2016 року змінився склад деканату. Деканом обрано к. філос. н., професора  Карасевича А. О., заступниками стали: з навчальної роботи д.і.н., професор Священко З. В.,  з виховної роботи – к. і. н. Шауренко А. В.; з наукової роботи - к. соц. н. Бержанір А. Л., з організації державної педагогічної практики - к. пед. н. Возна З. О., з міжнародної діяльності - Устенко А. А., з профорієнтаційної роботи – Опацький І. Ю. А незмінним диспетчером деканату залишається Німенко Людмила Прокопівна.
      До свого 11–річчя факультет підійшов з гарними показними. Цьогоріч студентську сім'ю поповнило 125 осіб . Усього на факультеті навчається 455 осіб.
Широким розмаїттям характеризується дозвілля наших студентів: екскурсії, конкурси, квести, ярмарки, кінолекторій, зустрічі з цікавими людьми, танцювальний колектив, футбольна команда, студія «Поетична Кліо», команда КВН та багато іншого.
Це лише пунктирне окреслення історичного факультету як структурної складової Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

1Iew-yaj1UM
6YrPaO9qVTk

29 3
bK3t1mNp4XI
cxFUsWtUAF4
fMkVBJYMUWo
6NioPV2KolY

H17wI gagjQ
Qdw5aA93TME
vupysk