ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ

перша сторінка кінцева 2 
photo 5370663979115995322 y 1 1 
50

Напрями наукової діяльності

 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ

Тема кафедрального дослідження:

Науково-дослідна тема кафедри всесвітньої історії та методик навчання: Науково-дослідна тема кафедри всесвітньої історії та методик навчання: «Східна Європа з найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси» (номер державної реєстрації: 0118U004023 супровідний лист № 399/03 від 31.01.2018 р., (Продовжено протоколом засідання кафедри №5 від 25.11.2021 р.) керівник: канд. пед. наук, професор Горовіхський П. І.

Індивідуальні теми досліджень:

– Гордієнко В’ячеслав Володимирович, в.о. завідувач кафедри кандидат історичних наук, доцент – «Релігійно-церковне життя в Україні у роки Другої світової війни»;
– Гордієнко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук – «Культура і духовне життя в Україні у роки Другої світової війни»;
– Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор – «Аграрна історія кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»;
– Кривошея Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор – «Козацька старшина Гетьманщини (середина ХVІІ – 80-ті роки ХVІІІ ст.)»;
– Біляєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор –«Слов’янські та тюркські світи в Україні (ХІІІ – ХVIII ст.)»;
– Кривошея Ігор Іванович, кандидат історичних наук, професор – «Магнатерія Правобережної України наприкінці XVIII – XIX ст.»;
– Горохівський Петро Іванович, кандидат педагогічних наук, професор – «Методика використання історико-краєзнавчого матеріалу в середній та вищій школі»;
– Возна Зоя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент – «Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів»;
– Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент – «Європейська інтеграція України»;
Шауренко Анна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент – «Побут та дозвілля сільського населення України 1991 – 2005 рр.»;
Куценко Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент – «Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України»;
Діденко Катерина Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач – «Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим УСРР у 20 – 30-ті рр. ХХ ст.»;
 Шмалюх Альона Анатоліїівна, кандидат історичних наук, доцент – «Колишні люди» у соціально-класовій структурі радянського суспільства 20 – 30-х рр. ХХ ст.».

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Науково-дослідна тема кафедри історії України: «Історико-регіональні аспекти історії України» (номер державної реєстрації: 0116U004805, номер і дата супровідного листа 723/01; 18.03.16 р. (Продовжено 01.2020 р. до 10.2025 р. рішенням вченої ради університету, протокол № 4 від 24 вересня 2020 р.) керівник: докт. іст. наук, професор Кузнець Т. В.)

Індивідуальні теми досліджень:

– Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор – «Православне духовенство Київської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст.»;
– Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент – «Репресовані педагоги Уманщини: мовою документів»;
– Лісовська Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент – «Становлення та розвиток історичного краєзнавства на Уманщині»;
– Тацієнко Віталій Сергійович, кандидат історичних наук, доцент – «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.»;
– Чучалін Олександр Петрович, кандидат історичних наук, старший викладач – «Соціально-економічні аспекти наступу радянської влади на православну церкву 1918–1939 рр.»;
– Янчук Михайло Михайлович, кандидат історичних наук, викладач – «Шкільництво Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.»;
– Джагунова Олена Ігорівна, кандидат історичних наук, викладач – «Уманський державний педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2014 рр.)».

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Науково-дослідна тема кафедри соціальних і правових дисциплін: Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства (номер державної реєстрації: 0111 U 007557, керівник: канд. соціол. наук, доцент Бержанір А. Л.)

Індивідуальні теми досліджень:

– Бержанір Анатолій Леонідович, в.о. завідувач кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент – «Концептуальні засади управління розвитком відносин держави, бізнесу і суспільства»;
– Шачковська Любов Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент – «Політичні партії, партійні системи, виборчі системи»;
– Балановський Ярослав Михайлович, кандидат політичних наук, доцент – «Проблеми створення та функціонування політичних коаліцій в умовах плюралістичної демократії»
– Запорожець Микола Олексійович, кандидат філософських наук, доцент – «Соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості»;
– Фицик Ігор Дмитрович, кандидат філософських наук, доцент – «Соціоментальна історія шляхти Правобережної України (1793–1863 рр.)»;
– Фуркало Вікторія Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент – «Філософія релігії. Історичні трансформації хасидизму: філософський аналіз проблеми»;
– Фуркало Володимир Ісакович, кандидат філософських наук, доцент – «Методи трансформації сучасного українського суспільства»;
– Коваль Дарія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, викладач – «Цивільне судочинство»;
– Максимчук Олена Вікторівна,  викладач – «Структурні фактори та соціальні наслідки деколективізації українського села»;
– Родік Тетяна Петрівна,  викладач – «Адміністративно–правове регулювання діяльності дендрологічних парків України»;