50

Видавнича діяльність кафедри філософії та суспільних дисциплін

Політологія: навчальний посібник, / укладачі: А. О. Карасевич, К. М. Левківський., Л. С. Шачковська. —2-е вид., доп. — Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. — 446 с.
 1
 Навчальний посібник має на меті дати читачеві об’єктивну, науково зорієнтовану інформацію у сфері політичного життя і політичних стосунків суспільства, розкрити форми і напрями розвитку політичних процесів та інститутів як вітчизняного політичного знання, так і основних здобутків світової політичної культури.
 Посібник розрахований на студентів і магістрантів, викладачів, усіх, кого цікавить динамічний світ інституцій політичної палітри суспільстваПолітичні портрети Новітньої доби . Книга 4. Частина І. –  «Азія»  -  Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич., К.М. Левківський., В.В.Сокирська. – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2013. –490 с.
Azia1 У навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей азіатського континенту в  епоху Новітньої доби. Укладачі пропонують своїм читачам основні етапи формування політичної думки у названому регіоні, політичні портрети державотворців і президентів, полководців і законодавців, реформаторів і диктаторів, представників церковного кліру і гуманістів, політичних філософів та істориків політики, політичних злочинців і відомих представників політичних партій, всіх, хто мав відношення до формування політичного життя  у ХХ – початку ХХІ століття.
 Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби.Політичні портрети Новітньої доби . Книга 4. Частина ІІ –  «Азія»  -  Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич., К.М. Левківський., В.В.Сокирська. – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2013. – 514 с.
Azia2
У навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей азіатського континенту в  епоху Новітньої доби. Укладачі пропонують своїм читачам основні етапи формування політичної думки у названому регіоні, політичні портрети державотворців і президентів, полководців і законодавців, реформаторів і диктаторів, представників церковного кліру і гуманістів, політичних філософів та істориків політики, політичних злочинців і відомих представників політичних партій, всіх, хто мав відношення до формування політичного життя  у ХХ – початку ХХІ століття.
 Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби.Політичні портрети Новітньої доби. Книга 5 - «Африка».– Частина І. - - Навчальний посібник / Укладачі: А. О. Карасевич, К. М. Левківський, В. В.Сокирська, О.П.Чучалін – Умань.: ФОП  Жовтий О.О., 2013. – 419 с.
afrika1 
У навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей африканського континенту епохи Новітньої доби, одного з найцікавіших етапів розвитку політичного знання у ХХ - ХХІ столітті. Укладачі пропонують своїм читачам основні чинники виникнення і формування політичної думки у африканських країнах, політичні портрети державних діячів, воєначальників, законодавців, реформаторів, гуманістів, філософів, істориків і політологів. Читачам рекомендується друга книга «Евтерпа» (муза лірики), знаменитої «Історії» Геродота («батька історії»), яку відомий давньогрецький історик присвятив Стародавньому Єгипту. 
 Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби на африканському континенті.

Політичні портрети Новітньої доби. Африка. Книга 5. Частина ІІ –- Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич, К.М. Левківський, В.В.Сокирська, О.П.Чучалін – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2013. –570 с.
afrika2 У навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей африканського континенту епохи Новітньої доби, одного з найцікавіших етапів розвитку політичного знання у ХХ - ХХІ столітті. Укладачі пропонують своїм читачам основні чинники виникнення і формування політичної думки у африканських країнах, політичні портрети державних діячів, воєначальників, законодавців, реформаторів, гуманістів, філософів, істориків і політологів.
Пропонуються біографії і твори давньогрецьких істориків.
Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби на африканському континенті.Політичні портрети Новітньої доби. – Північна Америка. - Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич, К.М. Левківський, Л.Г.Лисенко., В.В.Сокирська,– Умань.: ФОП  Жовтий О.О., 2013. – 504 с.
paУ навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей американського континенту епохи Новітньої доби, одного з найцікавіших етапів розвитку політичного знання у ХХ - ХХІ столітті. Укладачі пропонують своїм читачам основні чинники виникнення і формування політичної думки у названих країнах, політичні портрети державних мужів, воєначальників, законодавців, реформаторів, президентів, гуманістів, філософів, істориків і політологів. Зроблена спроба розкрити  політичні програми і політологічні прогнози відомих людей в галузі політичного знання, акцентується увага на цікавих епізодах з їхнього політичного та особистого життя, пропонуються, для ознайомлення, найбільш відомі їхні праці.
 Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби.

Політичні портрети Новітньої доби . Книга 3.  –  Європа.  -  Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич., К.М. Левківський., В.В.Сокирська. – Умань.: ПП  Жовтий О.О., 2012. – 804 с.
 3 У навчальному посібнику розглядаються політичні ідеї і вчення видатних особистостей європейської частини світу в  епоху Новітньої доби. Укладачі пропонують своїм читачам основні етапи формування політичної думки у названому регіоні, політичні портрети державотворців і президентів, полководців і законодавців, реформаторів і диктаторів, представників церковного кліру і гуманістів, політичних філософів та істориків політики, фашистських злочинців і відомих представників політичних партій, всіх, хто мав відношення до формування політичного життя  у ХХ – початку ХХІ століття.
 Посібник буде корисним всім тим, хто цікавиться складними процесами формування політичної культури сьогодення, кому не байдужа історія державотворення в епоху Новітньої доби.Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 2. - Навчальний посібник  / Укладачі: А.О. Карасевич., З. В. Священко.,– Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014. – 474 с.
V1QqZpQ8DFE
У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих діячів Білого руху часів Громадянської війни в Росії.
 Укладачі звертаються до цікавих випадків у особистому житті  представників Білої гвардії, прослідковують їх становлення, військову діяльність, участь у війнах і битвах названого часу. Цікавими для читачів будуть сторінки біографій як відомих так і невідомих патріотів Росії, борців із більшовизмом.
 Посібник буде корисним тим, хто цікавиться історією Білого руху, як історичного і політичного явища, історією видатних особистостей.Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 3. - Навчальний посібник  /Укладачі: А. О. Карасевич., З. В. Священко., – Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014. – 627 с.
ros3 У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих представників силових і терористичних структур СРСР часів сталінської доби (1920-ті – 1953 рр.). 
 Укладачі звертаються до трагічних сторінок становлення терору в більшовицьку добу, аналізу відповідних організацій і їх представників, які юридично санкціонували терор з позиції держави. Посібник буде корисним тим, хто цікавиться появою таких структур в історії Росії і СРСР, як ВЧК, ДПУ, НКВС і політичними портретами тих, хто був причетний до репресій народів і особистостей.Політичні портрети Росії. Книга 4. — Навчальний посібник  /Укладачі:  А. О. Карасевич., З. В. Священко. — Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014. — 730 с. 
ros4
 У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети військової еліти воєнного і повоєнного періодів СРСР.  Укладачі пропонують своїм читачам  відомих представників названого часу – маршалів, генералів і адміралів — усіх тих, які прославилися у воєнних баталіях Другої світової війни, як безпосередні їх учасники.
 Укладачі звертаються до цікавих випадків з їх особистого життя, прослідковують їх військово-політичну діяльність, характеризують командні кадри радянської доби. Посібник буде корисним  тим, хто цікавиться воєнною історією часів Другої світової війни, локальних війн напередодні краху Радянського Союзу.

Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 5. — Навчальний посібник  /Укладачі: А. О. Карасевич., З. В. Священко.,    — Умань: ФОП  Жовтий О. О., 2014. — 775 с.
ros5 У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих представників силових структур СРСР і Росії у 1953 – 2014 рр.  Укладачі пропонують своїм читачам  відомих представників КДБ і НКВД, а також політичні портрети силових і терористичних структур в історії Російської федерації і СРСР.
 Укладачі звертаються до цікавих випадків у особистому житті  представників силових структур, прослідковують військову діяльність Миколаївської воєнної еліти російської армії, характеризують командні більшовицькі кадри та вищий командний склад радянської доби, їх участь у війнах названого періоду.  Цікавими для читачів будуть сторінки становлення воєнної героїки ХХ ст., аналіз її яскравих представників, серед яких було чимало українців. Посібник буде корисним  тим, хто цікавиться воєнною історією комуністичної доби, як історичного і політичного явища, а також появою таких структур у історії Росії і СРСР, як  НКВД і ФСБ Росії, політичні портрети тих, хто був причетний до репресій народів і особистостей минулого червоного століття.