uken
50

Програми випускної атестації (II семестр)

Положення про випускні кваліфікаційні роботи 

Освітній ступінь "молодший бакалавр"

1. Випускний кваліфікований екзамен з галузей права ( 21мб група - денна, заочна)

Освітній ступінь "бакалавр"

1. Випускний екзамен зі спеціалізації: краєзнавчо-туристична робота ( 42 група - денна, заочна )

2. Випускний екзамен зі спеціалізації: європеїстика ( 41 група - денна, заочна, 31с група - денна, заочна)

3. Випускний екзамен зі спеціалізації: Правознавство з МН (43 група - денна, заочна, 32с група - денна, заочна)

4. Випускний екзамен зі спеціалізації: Географія з МН (44 група - денна)

5. Комплексний кваліфікаційний екзамен з історії та методики її навчання (41-44 групи, 31с-32с групи - денна, заочна)

Освітній ступінь «магістр»

1. Випускний екзамен зі спеціалізації: Європейські студії (61 група - денна)

2. Випускний екзамен зі спеціалізації: Історичне туризмознавство (62 група - денна)

3. Випускний екзамен зі спеціалізації: Історичне туризмознавство (68 група - денна)

4. Випускний екзамен з історії України з МН (62 - заочна)

5. Випускний екзамен з всесвітньої історії з МН (67 - денна, 62 - заочна)