50

Студентське наукове товариство

                                                  Члени студентського наукового товариства:
1.    Рябоконь Дарія, 41 група (голова СНТ)

2.    Кружільний Юрій , 42 група (заступник головиСНТ);

3.    Діхтярук Катерина, 44 група (заступник головиСНТ);

4.    Фурман Ірина, 21 група (секретар СНТ);

Координатори основних напрямків роботи СНТ:

5.    Безверхній Дмитро, 41 група.

6.    Лукієнко Артем, 13група;

7.    Вихватнюк Іван,13 група;

8.    Лучко Ігор, 21 група;

9.    Ярошенко Яна, 21 група;

10.Криворучко Анастасія, 21 група;

11.Гуменюк Євгеній, 23 група.

12.Юрченко Вікторія, 12 група

13.Крива Надія,43 група.

14.Телевань Анна, 13 група

4
                                                           План 
роботи
        Студентського Наукового Товариства історичного факультету на 2016/2017 н. р.