50

Кафедра філософії та суспільних дисциплін

Історія кафедри:

          
Кафедра була створена у 1930 році. Завідувачами кафедри почергово були: Шакало М.Б., Побережний І.Н., Трегуб М.І., Семенов Г.К., Березовчук Д.М., Найдіон В.О., Тукмачев П.П., Карасевич А.О., Фещенко В.Т., Лисий І.Я., Савенок В.П., Леухін Л.Г., Запорожець М.О., Лисенко Л.Г., Степико М.Т., Карасевич А.О., Шачковська Л.С.

shachkovskaya

Завідувач кафедри – Шачковська Любов Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент.

Склад кафедри:
• Шачковська Любов Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри
• Карасевич Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, професор
• Запорожець Микола Олексійович – кандидат філософських наук, доцент
• Фицик Ігор Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент
• Мартиненко Лариса Броніславівна – кандидат філософських наук, доцент
• Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук, доцент
• Фуркало Вікторія Станіславівна – кандидат філософських наук, доцент
• Фуркало Володимир Ісакович – кандидат філософських наук, доцент
• Бондар Світлана Станіславівна – кандидат політичних наук, доцент
• Балановський Ярослав Михайлович – кандидат політичних наук, доцент
• Цимбал Вадим Олександрович – кандидат юридичних наук, старший викладач
• Тополя Руслан Володимирович – кандидат юридичних наук, старший викладач
• Максимчук Олена Вікторівна – викладач
• Кожушко Тетяна Валеріївна – викладач
• Родік Тетяна Петрівна – викладач
• Олєйнічук Олексій Миколайович – викладач
• Цімоха Ростислав Русланович – викладач
• Коваль Дар'я Сергіївна – викладач
• Нікітенко Альона Станіславівна – викладач
• Карасевич Оксана Олегівна – завідувач навчально-методичною лабораторією «Відродження нації»

• Гончарова Ольга Віталіївна – лаборант

• Терпан Ірина Михайлівна – лаборант

• Рябоконь Дарія Олегівна - лаборант

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на всіх 11 факультетах і в інституті економіки та бізнес-освіти.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
• Екологічне право України
• Естетика
• Естетика мистецтва
• Етика
• Етика та естетика
• Історія політичних і правових учень
• Історія філософії
• Конституційне право України
• Корпоративна соціальна відповідальність
• Кримінальне право України
• Культурологія
• Логіка
• Основи демократії
• Основи етики та естетики
• Політологія
• Правознавство
• Релігієзнавство
• Сімейне право України
• Соціологія
• Соціологія молоді
• Теорія держави і права України
• Трудове право України
• Філософія
• Філософія та соціологія освіти
• Цивільне і господарське право України
• Аграрне право України
• Адміністративне право України
• Громадянська освіта

Науково-дослідницька діяльність:
Кафедральна тема дослідження: «Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства». Номер державної реєстрації: 0111U007557. Дана тема за цільовим призначенням є довгостроковим теоретичним дослідженням і спрямована на розширення знання актуального стану українського суспільства з тим, щоб допомогти більш глибоко зрозуміти специфіку законів його розвитку, вдосконалювати суспільні відносини всередині країни, підвищувати рівень духовного життя українців.
Пріоритетні напрями досліджень: політична система України, політичні портрети діячів України (проф. Карасевич А.О.), соціальні виміри актуального стану українського суспільства (доц. Балановський Я.М.), сучасні проблеми політики в Україні (доц. Бондар С.С.), соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості українців (доц. Запорожець М.О.), актуальні проблеми художньої творчості (доц. Мартиненко Л.Б.), актуальні проблеми соціальної філософії (доц. Фуркало В.І.), актуальні проблеми релігієзнавства (доц. Фуркало В.С.), політичні інститути та процеси в Україні та світі (доц. Шачковська Л.С.).
У межах кафедральної теми ряд викладачів кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями: Кожушко Т. В., тема дисертаційного дослідження «Соціальна робота католицької церкви»; Олєйнічук О. М., тема дисертаційного дослідження «Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших установлених законом виплат»; Родік Т. П., тема дисертаційного дослідження «Адміністративно–правове регулювання діяльності дендрологічних парків України», Цімоха Р.Р., тема дисертаційного дослідження «Створення та діяльність Постійного представництва уряду УРСР при уряді СРСР (1921-1991 рр.).

При кафедрі діють такі лабораторії:
• науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень «Соціовимір» (завідувач лабораторії – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Балановський Я. М., лаборант – Росляк В. В.);
• навчально-методична лабораторія «Відродження нації» (завідувач лабораторії – Карасевич О. О., лаборант – Макаренко О. М.).

У межах кафедральної теми за останні два роки кафедра організувала та провела такі наукові заходи:
1. I, II Всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми суспільних дисциплін» 27 березня 2015 р., 24 березня 2016 р.
2. Всеукраїнський круглий стіл «Державний устрій: особливості трансформації» 23 квітня 2015 р., Всеукраїнський круглий стіл «Європа як культурно-історичий феномен: наддержава чи союз держав, суперниця чи союз націй» 14 квітня 2016 р.
3. Всеукраїнську наукову конференцію «Суспільні науки на початку XXI століття: історичний дискурс та сучасний контекст» 25 вересня 2015 р.
4. VІII, IX Всеукраїнські студентські наукові конференції «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» 29 жовтня 2015 р., 27 жовтня 2016 р.
5. IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» 22-24 квітня 2015 року, 13-15 квітня 2016 року.

За результатами проведених заходів видано такі збірники:
1) Соціально-філософські ідеї сучасності: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 28 листопада 2014 р.) / Гол. ред.: проф. Карасевич А. О. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 288 с.;
2) Актуальні проблеми суспільних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 27 березня 2015 р.) / Гол. ред.: Лисенко Л.Г. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. –151с.;
3) Державний устрій: особливості трансформації: Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Умань, 23 квітня 2015 р. ) / Гол. ред.: Лисенко Л.Г. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 265 с.
4) Актуальні дослідження суспільних наук: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24 березня 2016 року. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 126 с.
5) Європа як культурно-історичний феномен: наддержава чи союз держав, супернація чи союз націй: Матеріали Всеукраїнського круглого столу 14 квітня 2016 року. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 139 с.
6) Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності. Матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції: Умань, 29 жовтня 2015 р. / Гол. ред.: проф. Карасевич А. О. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 286 с.

Опубліковані такі посібники з грифом МОН України або рекомендовані вченою радою університету:
1. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 1. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 663 с.
2. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 2. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 604 с.
3. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 3. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 525 с.
4. Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 1.– Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич. З. В. Священко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 764 с.
5. Історія політичної думки. Навчальний посібник / Укладачі: Бондар С.С., Карасевич А.О. – Умань: РВЦ «Софія», 2015. – 455 с.
6. Політичні портрети у Києво-Могилянської академії протягом ХVІІ – ХХІ ст. – Навч. посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 676 с.
7. Політичні портрети України у ХІХ ст. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., доц. Шачковська Л. С., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. –594 с.
8. Політичні портрети України у ХVІІ - ХVІІІ ст. Ч. І. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 515 с.
9. Політичні портрети України у ХVІІ - ХVІІІ ст. Ч. ІІ. – Навчальний посібник / Укладачі: професор Карасевич А. О., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 491 с.
10. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 1. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 548 с.
11. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 2. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 565 с.
12. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 3. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 768 с.
13. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 4. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 635 с.
14. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 5. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 710 с.
15. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 6. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 501 с.
16. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 7. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 567 с.
17. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 8. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 495 с.
18. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 9. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 478 с.

Протягом 2016 року у межах кафедральної теми викладачі кафедри суспільних дисциплін взяли активну участь у роботі 13 Міжнародних та 15 Всеукраїнських конференцій, опубліковали 12 посібників, 50 статей, з них: 6 - у фахових виданнях, 1 – в закордонному виданні, 3 – у виданях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 40 – в інших наукових виданнях.

Викладачі кафедри у 2016 році взяли участь у таких Міжнародних конференціях за межами України:
1. Цимбал В. О. «Wybory samorządowe w Ukrainie 2015 jako kształtowanie się władzy lokalnej») // XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. – Польща. Гданськ. 14-17 вересня 2016 р.
2. Цимбал В. О. «Reforma samorządowa jako możliwość przekształcenia modelu polityczno-prawnego w Ukrainie» // Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Na pograniczach kultur i narodów. Gospodarka – społeczeństwo – kultura». – Польща. Санок, 22-24 вересня 2016 р.
3. Максимчук О. В. Сутність селянства як соціальної групи: соціологічний аналіз / О. В. Максимчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» м. Кєльце, Республіка Польща, 28-30 червня 2016 р.

11 доцентів кафедри здійснюють керівництво роботою студентських наукових гуртків, де задіяні 130 студентів.
У 2016 році студентка ІV курсу історичного факультету Макаренко О. під керівництвом проф. Карасевича А.О. зайняла 2 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології, а студентка ІV курсу Федорів М. під керівництвом проф. Карасевича А.О. посіла 3 місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології.

Викладачі кафедри є науковими консультантами учнівських робіт МАН та членами журі ІІІ етапу конкурсу учнівських робіт МАН. Одна робота з філософської проблематики під керівництвом доц. Фуркала В.І. виборола призове місце на Всеукраїнському етапі 2016 року.

Кафедра співпрацює з Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Київським національним університетом імені М. П. Драгоманова, Інститутом соціології НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національним університетом «Острозька академія».

Контактна інформація:
Адреса: кімн. 406, вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.