50

Видавнича діяльність викладачів історично факультету

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2016 р.
Монографії
1.     Усна історія Уманщини: пам’ятники та пам’ятки села. Монографія / За ред. проф. Кузнець Т.В. (голова), доц. Рогожа М.М., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 280 с.

2.     Нарис історії села Стегніківці: публіцистика / Б.Д. Чорномаз. – 2-ге вид. – Київ: Талком, 2016. – 244 с.

3.     Тульчинська Н.С., Чорномаз Б.Д., Чорномаз Т.О. Уманщина у плині літ – Ч. 1 (Колективна монографія). – Умань: «Візаві». – 2016. – 360 с.

4.     Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : монографія. – Видавець Пшонківський О. В., 2016. – Т. 1. – 530 с. (43,07 д.а.);

5.     Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : довідник. – Видавець Пшонківський О. В., 2016. – Т. 2. – 730 с. (59,31 д.а.).

6.     Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с. (14,41 арк.).

7.     Корновенко С.В., Священко З.В. Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю Вітте : [монографія]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 190 с.

8.     Біляєва С.О. Слов’янські та тюркські світи в Україні ( ХІІІ – ХVIII ст.). Видання друге, доповнене. – К.: «Видавець Олег Філюк», 2016.- 524 c.

Колективнні монографії за редакцією:

1.     Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова :  ФОП Жовтий О. О., 2016. – 286 с. (16,8 арк.)

2.     Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К., 2016. – 258 с. (16,2 арк.)Навчальні посібники

1.     Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.

2.     Джерелознавство історії України: посібник для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 94 с.

3.     Дудник О.В. «Етнографія України». – Умань, 2016. – 40 с.

4.     Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 245 с.

5.     Історія рідного краю: Уманщина (навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання). Укладач: Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 152с.

6.     Історія України з найдавніших часів до кінця ХУІІІ століття: навчальний посібник-практикум. Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 297с. (подано до друку).

7.     Гордієнко Г.М. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посіб. / В.В. Гордієнко, Г.М. Гордієнко, І.І. Кривошея, О.О. Салата – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 719 с. (41,73) (рекомендовано МОН України (лист № 1/1- 3262 від 11.03.2014 р.).

8.     Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / укладач З. В. Священко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 320 с.

9.     Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 1. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 548 с. (30,2 др. а).

10.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 2. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 565 с. (31,3 др. а).

11.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 3. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 768 с. (47, 1 др. а).

12.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 4. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 635 с. (35, 0 др. а).

13.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 5. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 710 с. (27, 8 др. а).

14.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 6. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 501 с. (27, 8 др. а).

15.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. –  Кн. 7. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 567 с. (30, 7 др. а).

16.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 8. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 495 с. (25, 2 др. а).

17.  Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. –  Кн. 9. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 478 с. (28, 3 др. а).

18.  Основи демократії: навчальний посібник / Уклад. І. Д. Фицик. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 137 с. (6,1 др. а).

19.  Балановський Я. М. Соціологія освіти: навч. посібн. / Укл. Балановський Я. М. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 361 с. (15,1 др.а.).

20.  Естетика: навчальний посібник / Уклад. Л. Б. Мартиненко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 137 с. (6,1 др. а).

21.  Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 611 с. (25,5 д.а.).

22.  Горохівський П.І. Теорія і методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання. Видання 2-е зі змінами і доповненнями / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 597 с. (25 д.а.).

23.  Горохівський П.І. Вивчення історії Уманщини у 10-11 класах : навчально-методичний посібник / П.І. Горохівський. ‒ Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. ‒ 132 с. (5,5 д.а.).

24.  Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 246 с. (10,25 д.а.).

25.  Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 2: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу денної форми навчання: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с. (5,7 д.а.).

26.  Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 3: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 119 с. (4,9 д.а.);

27.  Гордієнко Г.М. Шкільний курс історії України та методика викладання : навч. посібник / укл. Г.М. Гордієнко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 180 с. (7,5 д.а.).

28.  Возна З.О.Шкільний курс правознавства з методикою навчання : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання / уклад. З.О. Возна. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 182 с. (7,9 д.а.).

29.  Возна З.О. Теорія та методика навчання суспільствознавства : навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання / уклад. З.О. Возна. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. –221 с. (9.3 д.а.).

Повний перелік публікацій можна завантажити за посиланням

11