50

Рада молодих науковців та молодих дослідників

Склад Ради молодих науковців та молодих дослідників
історичного факультету

№ п/п

П.І.П.

Науковий ступінь

/

вчене звання

Посада

Область наукових інтересів

 

 

Кафедра філософії та суспільних дисциплін

 

ШачковськаЛюбов

Сергіївна

канд. пол. наук, доцент

Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін, доцент

політичні інститути та процеси; суспільно-політичні проблеми сучасності

   
 

Цимбал

Вадим Олександрович

канд. юр. наук, доцент

доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

   
 

Максимчук

Олена

Вікторівна

 

викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін

спеціальні та галузеві соціологічні теорії;

суспільно-політичні проблеми сучасності

   

Кафедра історії України

 

Лісовська

Ольга

Василівна

Кандидат історичних наук /доцент

Доцент кафедри історії України

Краєзнавство Уманщини

   
 

Тацієнко

Віталій

Сергійович

Кандидат історичних наук,

ст. викладач

Доцент кафедри історії України

Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства

   
 

Чучалін

Олександр Петрович

 

Старший викладач кафедри історії України

Київська єпархія в контексті державно-церковних відносин 1920-1930-х рр.

   
 

Янчук

Михайло Михайлович

 

Викладач кафедри історії України

Церковнопарафіяльна освіта в Київській єпархії; шкільництво Уманщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

   
 

Опацький

Ігор

Юрійович

 

Викладач кафедри історії України

Регіональна історія; сімейна історія

   
 

Кукуруза

Антоніна Василівна

 

Викладач кафедри історії України

Духовна освіта Київської губернії, історія Уманщини

   
 

Тацієнко

Наталія

Леонідівна

 

Викладач кафедри історії України

Селянство Правобережної України в ХІХ – на початку ХХ ст.

   

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання

 

Скрипник

Олена

Миколаївна

Канд. іст. н. / доцент

Доцент

Історія Європейського Союзу та ООН

   
 

Барвінок

Ольга Володимирівна

Канд. іст. н. / без вч. зв.

Доцент

Шляхетські родини в історії Східної Європи XVIII – поч. ХХ ст.

   
 

Шауренко

Анна Володимирівна

Канд. іст. н. / без вч. зв.

Ст. викладач

Повсякденна історія кінця XX – початку XXI ст.

   
 

Куценко

Сергій

Юрійович

Канд. іст. н. / без вч. зв.

Ст. викладач

Особливості та перспективи використання інформаційних технологій у сучасній історичній науці

   
 

Діденко

Катерина Володимирівна

 

Викладач

Українська інтелігенція

20-30-х рр. XX ст.

   
 

Устенко

Альона

Анатоліївна

 

Викладач

Соціальна історія 1920-1930 рр.