Склад Ради молодих науковців та молодих дослідників
історичного факультету

№ п/п

П.І.П.

Рік народження

Тема наукового дослідження

Рік захисту

(для дослідників –  передбачуваний рік захисту)

Шифр спеціальності

І. Молоді вчені

Кафедра історії України

1

Лісовська О.В.
1983 р.

«Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.»

2009 р.

07.00.01- історія України

Кафедра загальної історії

2

Барвінок Ольга Володимирівна9 жовтня 1983 р.

Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та становового самоврядування регіону (1793 – 1917 рр.)

26 червня 2014 року

7.00.01 - історія України

3
4
Скрипник Олена Миколаївна

Шауренко Анна Володимирівна 
8 листопада 1987 р.


20 березня 1988р.
«Велика хімія» в УРСР (1958 – 1988 рр.) : соціоісторичний аспект


Побут та дозвілля сільського населення України 1991-2005 рр. (регіональний аспект)
25 квітня 2013 року


27 травня 2016р.
07.00.01 - історія України


07.00.01 - історія України


Кафедра суспільних дисциплін

5
6
Шачковська Любов Сергіївна

Цимбал Вадим Олександрович31.10.198425 вересня
 1987 р.
«Електоральна формула як чинник структурування партійної системи сучасної України»


Організаційно-правові засади діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР

(1919-1936 рр.)
2010 р.2014р.
23.00.02. Політичні інститути та процеси12.00.01
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
ІІ. Молоді дослідники

Кафедра історії України

7

Кукуруза А.В.

1985

«Духовна освіта в Київській губернії ХІХ – поч. ХХ ст.»

2016 р.

07.00.01- історія України

89
10Янчук М.М.Опацький І. Ю.
Тацієнко В. С.
1987р.1992р.
1990р.
«Шкільництво Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.»
Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця XIX - першої половини XXст.


Повсякденне життя правослвного парафіяльного духовенства Київської єпархії в ХІХ - поч. ХХ ст.
2016 р.2018р.
2016р.
07.00.01- історія України


07.00.01- історія України
07.00.01- історія України
Кафедра суспільних дисциплін

11

Максимчук Олена Вікторівна

01.03.1988

«Структурні фактори  та  соціальні наслідки деколективізації українського села»

2016 р.

22.00.04. Спеціальні та галузеві соціології

Кафедра історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін

12
13

Чучалін Олександр ПетровичКуценко Сергій Юрійович
12.02.1989 р.

17 квітня
1990 р.
«Соціально-економічні аспекти наступу держави на Православну Церкву в Радянській Україні у 1918 – 1939 рр.»Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України
2016 рік

Березень 2017 р.
07.00.01 – історія України07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Кафедра загальної історії

14

Карпенко Вікторія Валеріївна

24 червня 1985 р.

Родина Симиренків у контексті історичного розвитку України ХІХ – ХХ ст

2016 рік

07.00.01 - історія України15

Діденко Катерина Володимирівна

27 лютого 1989 р.

Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим в 20-30-х р. ХХ століття

2017 рік

07.00.01 – історія України16

Устенко Альона Анатоліївна

28 грудня 1991 р.

«Колишні люди» у соціально-класовій структурі радянського суспільства 20-30-х рр.. XX ст.

2016 рік

07.00.01 - історія України
Конкурс "Кращий молодий науковець УДПУ"
Регіональна науково-практична конференція молодих учених «Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства»