uken

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

ЗУСТРІЧ ГАРАНТІВ ОП ІЗ КЕРІВНИКОМ ПРАКТИК

08 вересня 2021 року відбулася зустріч Гарантів ОП та керівників практик історичного факультету із відповідальною за стажування студентів та керівником практик Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Оксаною Гнатюк.

наст1

Під час зустрічі було наголошено, що відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на декана факультету, гаранта освітньої програми, завідувачів відповідних кафедр, відповідального за стажування студентів та керівника практик по університету, керівника практик по факультету, групового керівника, методистів. Навчально-методичне керівництво і проведення окремих видів практики, а також зв'язок із базами практик контролює гарант освітньої програми.

наст2

У предметному полі розмови були такі питання: відповідність освітніх програм нормативно-правовим документам, якими регулюється освітній процес; постійний зв'язок із стейкхолдерами, висвітлення на сайті всіх форм роботи із ними; забезпечення права вибору для здобувачів ОС «Магістр», з метою проходження практики на базі різних закладів вищої освіти тощо.

наст3