uken
50

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ У ВАРШАВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРОФ. ІРИНИ КРИВОШЕЇ

Впродовж грудня 2021 р. перебувала на стажуванні у Варшавському університеті (відділ «Artes Liberales») професор кафедри всесвітньої історії та методики навчання УДПУ імені Павла Тичини Ірина Кривошея.  Тема проекту на стажуванні: Польський шляхетський тестамент та традиції польської фунеральної культури як взірець для української козацької старшини XVII–XVIIІ ст. Необхідно було дослідити корпус виданих польських шляхетських тестаментів для визначення змісту і способу взорування укладення заповітів козацькою старшиною.

IMG 20211208 130135

Наукове стажування відбувалося під керівництвом професора, доктора габілітованого Ієроніма Гралі (Варшавський університет, відділ «Artes Liberales»). Впродовж стажування ознайомилася з корпусом виданих тестаментів польської шляхти XVI–XVIIІ ст. Опрацювання навіть невеликої частини зібраних польських шляхетських тестаментів підтверджує вихідну дослідницьку тезу про те, що саме перебування руської шляхти та козацтва в лоні Речі Посполитої до 1648 р. сформувало подібну фунеральну культуру. Перервана спільна традиція привела до формування власної. Результатом реалізації проекту має бути компаративний аналіз польських шляхетських та козацько-старшинських тестаментів і завершення кількарічних досліджень з цієї тематики. Результати досліджень будуть опубліковані в науковій статті та запроваджені до освітнього процесу в університеті, як частина інтердисциплінарних гуманітарних студій в освітніх програмах:  ОС "Бакалавр"  Історія та археологія (Європеїстика); Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота); Середня освіта (Історія. Правознавство); Середня освіта (Історія. Географія) та ОС "Магістр"  Історія та археологія .

IMG 20211204 154216

IMG 20211207 164743

IMG 20211206 114257

IMG 20211208 122452