uken
50

ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ

З 30.05. по 11.06. 2022 р. студенти ІІІ курсу (34 групи), які навчаються за освітньою програмою: Середня освіта (Історія. Географія) проходили навчальну географічну практику.  (Керівник практики – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Леся Запорожець).

фото 1

Під час практики студенти закріпили теоретичні знання з географічних дисциплін та методики навчання географії, ознайомилися з методами польових географічних досліджень та навчились застосовувати їх на практиці. У процесі практики студенти:

- оволоділи навиками створення, упорядкування навчального географічного майданчику; набули практичних навичок і вмінь роботи з основними приладами; оволоділи вміння правильно вести календар спостережень; проведення спостережень за окремими компонентами довкілля;

фото 2

- вивчали досвід організації роботи на навчальних метеорологічних майданчиках і поширення цього напряму роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

фото 3

- навчились організовувати навчальні екскурсії з географії, визначати їх мету, зміст та методику проведення, опрацьовувати зібрані матеріали;

фото 4

- з’ясували роль і значення туристично-краєзнавчої роботи в сучасній школі, її вплив на фізичний розвиток, розумову працездатність і функціональний стан організму школярів різних вікових груп, ознайомилися з принципами та формами туристично-краєзнавчої роботи в школі; створенням краєзнавчого музею в школі та його значення в освітньому процесі;

фото 5

- ознайомилися з особливостями використання топонімічних матеріалів у навчанні географії, розглянути напрямки використання топонімічних джерел на уроках географії.

фото 6

Навчальна географічна практика створює необхідні теоретико- методичні основи для засвоєння набутих знань, які будуть необхідні випускникам в подальшій роботі. Практичний досвід, здобутий під час практики стане в нагоді студентам в їх подальшій педагогічній та науковій діяльності.