uken
ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!


tUDPЗU5 

 

ОГОЛОШЕННЯ


tUDPЗU5 

50

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР»

2022/2023 навчального року студентська родина історичного факультету поповнилась здобувачами вищої освіти ОС «Магістр». У другому семестрі настала пора виробничої практики. 10 березня науково-педагогічні працівники випускних кафедр організували настановчу відеоконференцію з питань проходження виробничої практики магістрами. У роботі конференції взяли участь керівники груп та методисти, які будуть здійснювати методичний супровід практики: Зінаїда Священко, В’ячеслав Гордієнко, Петро Горохівський, Зоя Возна, Лариса Фицик, Галина Гордієнко, Ірина Резніченко, Сергій Куценко.

image 1

dcs

Згідно з наскрізною програмою практик здобувачі вищої освіти ОС «Магістр» І курсу 51 групи денної та заочної форми навчання, які освоюють освітньо-професійну програму Історія та археологія, проходитимуть виробничу практику з 13 березня по 1 квітня 2023 р.

goroch

Магістерська практика для студентів ОПП 032 Історія та археологія має педагогічну та наукову частини, які дають можливість здобути практичний досвід педагогічної роботи та наукової творчості. Базами проходження науково-педагогічної практики визначено кафедру історії України та кафедру всесвітньої історії та методик навчання. Навчально-методичне керівництво і виконання програм забезпечують фахівці випускних кафедр. Під час настановчої конференції керівники практики орієнтували магістрантів творчо використовувати в педагогічній діяльності сучасні технології навчання та виховання студентів.

Наскрізна програма практики здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» І курсу денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) визначає терміни виробничої практики з 13 березня по 22 квітня 2023 року. Основною метою виробничої практики є вдосконалення знань та умінь, необхідних для роботи у профільній школі. Базами проходження виробничої практики є заклади загальної середньої освіти та професійно-технічні навчальні заклади, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобувачі вищої освіти, які приєдналися до онлайн конференції, отримали можливість детально ознайомитися з програмами виробничої педагогічної практики та вимогами до звітної документації. Методисти надали вичерпні рекомендації щодо процедури проходження практики на пропедевтичному, основному та підсумковому етапах. Під час зустрічі практикантам були чітко окреслені сучасні вимоги до уроків з історії України та всесвітньої історії. Організаторами настановчої конференції було виділено час для проведення інструктажу з техніки безпеки в період воєнного стану. Наприкінці зустрічі декан історичного факультету Зінаїда Священко побажала здобувачам вищої освіти отримання позитивного педагогічного досвіду на першому етапі практичної підготовки.