Науково-дослідна діяльність студентів-істориків є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів.
 Залучення студентів до науково-дослідної діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року проводяться бесіди про науково-дослідну діяльність, де висвітлюються найзначніші досягнення студентів за минулі роки, подається докладна інформація щодо запланованої наукової тематики факультету, кафедр.
 Зміст і форми НДДС відповідають основним напрямам науково-дослідної діяльності факультету, базою її організації і проведення є кафедри. У керівництві НДДС беруть участь висококваліфіковані викладачі.
Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється за такими основними напрямами:
• науково-дослідна робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;
• науково-організаційні заходи: конференції, конкурси та ін.
Науково-дослідна робота студентів у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:
• написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін;
• виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;
• виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики тощо;
• розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо);
• підготовка і захист курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень випускних кафедр.
 Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається:
• участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.;
• написання статей, тез доповідей, інших публікацій.
 Найпоширенішою формою організації НДДС є наукові гуртки та проблемні групи. На історичному факультеті працює 9 наукових гуртків (100 студентів) і 12 проблемних груп (111 студентів).


   РОЗКЛАД РОБОТИ

наукових гуртків кафедри  історії України на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(наукових  гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди-

торія

1.

1. Рік Андрея, митрополита Шептицького (світське ім'я Роман, Олександр, Марія (1895- 1944)

доц. Рогожа М.М.

4-й четвер

17.20-18.00

15

111

2.

Сила нескорених. Пам'ять про героїв АТО.

доц. Скус О.В.

4-й четвер

14.20-15.40

12

111

3.

Актуальні проблеми історії України та її державності

доц. Дудник О.В.

4-й четвер

15.00-16.00

10

111При кафедрі  діє проблемна група «Актуальні питання української історії ХІХ –ХХ століть». Науковий керівник: доц. Лісовська О.В. Кількість студентів – 6.
                                                 РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків кафедри  загальної історії на 2015-2016 н.р.Форма роботи

(проблемних гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

1

Актуальні питання історії Європи

проф. Кривошея І.І.

4-й четвер

16.00-17.00

5

113

2  

Актуальні проблеми нової та новітньої історії

проф. Сокирська В.В.

3-й четвер

14.00-15.00

12

200

3

Актуальні проблеми історії країн Азії та Африки

доц. Скрипник О.М.

2-га середа

16.00-17.00

8

427

4.

Народи Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII  - на початку XX ст.

доц. Барвінок О.В.

4-й середа

11.15-12.15

10

427

5.

Актуальні проблеми історії середніх віків

доц. Гордієнко В.В.

4-й четвер

16.00-17.00

14

200При кафедрі  діє проблемна група «Актуальні проблеми дослідження історії слов’янських народів». Науковий керівник: проф. Священко З.В. Кількість студентів – 15.

                                                          РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків кафедри суспільних дисциплін  на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(проблемних гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

          1.      7.

Політична система України

проф. Карасевич А.О.

4-й четвер

16.00-17.00

10

406

          2.      9.

Соціальні  виміри актуального стану українського суспільства

доц. Балановський Я.М.

4-й четвер

14.00-15.00

10

406

          3.      8.

Сучасні проблеми політики

доц. Бондар С. С.

4-й четвер

16.00-17.00

8

406

          4.      2.

Соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості сучасної молоді

доц. Запорожець М.О.

4-й четвер

15.00-16.00

10

406          5.      1.

Актуальні проблеми історії та теорії політики

доц. Лисенко Л.Г.

4-й четвер

14.00-16.00

8

406          6.      4.

Актуальні проблеми художньої творчості

доц. Мартиненко Л.Б.

4-й четвер

13.00-14.00

10

406

          7.      5.

Актуальні проблеми соціальної філософії

доц. Фуркало В.І.

4-й четвер

16.00-17.00

8

406

          8.      3.

Актуальні проблеми релігієзнавства

доц. Фуркало В.С.

4-й четвер

14.00-15.00

9

406

          9.      6.

Політичні інститути та процеси

доц. Шачковська Л.С.

4-й четвер

15.00-16.00

10

406


При кафедрі  діє проблемна група «Соціально-філософські ідеї сучасності». Науковий керівник: проф. Карасевич А.О. Кількість студентів – 18.

РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків  кафедри історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(наукових гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

1.   

«Українська та зарубіжна культура доби постмодерну»

доц. Кривошея Ір.І.

3-й понеділок

14.00-15.00

7

200а

2.

Українська культура ХІХ – ХХІ століть

доц. Голобородько В.М.

1-й і

3-йчетвер

14.00-15.00

12

200а

3.

Вивчення питань історії культури України у загальноосвітній школі

доц. Горохівський П.І.

2-й і 4-й четвер

14.00-15.00

14

200а

4.

Розвиток сучасного мистецтва в Україні

доц. Гордієнко Г.М.

3-й четвер

16.00-17.00

14

200а

5.

Проектна діяльність в структурі підготовки майбутнього учителя історії

доц. Возна З.О.

4-й четвер

15.00-16.00

12

200а


При кафедрі  діє проблемна група «Українська та зарубіжна культура доби постмодерну». Науковий керівник: проф. Кривошея Ір.І. Кількість студентів – 7.