Блог декана

DSC 8295

Шановна громадо історичного факультету! Вельмишановні колеги! 

Дозвольте привітати Вас з початком нового навчального 2018-2019 року, побажати вагомих успіхів у навчальній, науковій і виховній роботі, у почесній і необхідній справі підготовки освітянських кадрів для Незалежної України.

Вітаючи Вас з найпочеснішим святом нашої держави ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, хочеться в чергове подякувати всім, хто був задіяний у цьогорічній приймальній комісії і виконав всі поставлені ректоратом завдання перед колективом факультету. Саме тому ми спромоглися прийняти до колективу 290 студентів заочної і денної форми навчання, що значно більше (205), ніж у минулому році.

Перед факультетом у новому навчальному році є ряд питань, які потребують професійного і якісного виконання. Це і перегляд навчальних програм у руслі часу, пошуки нових спеціалізацій і напрямків та їх можливості ліцензування (заступник декана з навчальної роботи професор Зінаїда Священко), підготовка монографій і навчальних посібників, участь у конференціях різного рівня, круглих столах і семінарах (заступник декана з наукової роботи доцент Анатолій Бержанір), долучення студенської молоді до національних і культурних святинь нашої держави (заступник декана з виховної роботи кандидат історичних наук Анна Шауренко), пошуки нових методів і форм в реалізації профорієнтаційної роботи на факультеті (заступник декана з профорієнтаційної роботи Ігор Опацький), пошуки більш реальних спроб відшукати вікно до країн Європейського Союзу (заступник декана з міжнародного співробітництва Альона Устенко), проведення різноманітних педагогічних практик та втілення у життя цікавих історико-пізнавальних проектів (заступник декана з педагогічної практики доцент Зоя Возна), цікаві професійні зустрічі у форматі філософського полігону «Вихід» (доцент Володимир Фуркало), формування правознавчого світогляду студенської молоді (депутат Уманської міської ради Черкаської області, голова Уманської регіональної організації Асоціації українських правників, доцент Вадим Цимбал), пошуки талановитих виконавців та юних поетів у руслі проведення засідань поетичного «КЛІО» (голова Ольга Чумак) та активізація у названих напрямках роботи студенської ради факультету (голова – Мирослава Пересунько).

Отож, всім Вам, дорогі друзі, зичу здоров’я і наснаги у виконанні найпочеснішої місії – служінню нашій Україні у справі підготовки державотворчих кадрів і вчителів для нової національної школи.

СЛАВА УКРАЇНІ!

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;
- Практика у складі академічної археологічної експедиції;
- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;
- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;
- Навчання на військовій кафедрі;
- Аспірантура з історії України;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання


50

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, ПРАКТИКА".

16 листопада 2018 року на базі історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика.

4

Співорганізаторами конференції стали Державний історико-архітектурний заповідник ,,Стара Умань”, Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Чернівецький парвославний богословський інститут. Модератором пленарного засідання був кандидат філософських наук, професор, декан історичного факультету Карасевич Анатолій Олександрович.

2

 

На конференції були розглянуті питання, які визначають теоретичну сутність і практичну значущість розвитку християнських цінностей в системі освіти:

– християнські духовні цінності та їх виховний потенціал;

– християнська теологія у світських навчальних закладах: місце, роль і перспективи;

– держава і церква в історії Європи;

– християнські конфесії Уманщини: історія і сучасність.

Під час проведення конференції було заслухано та обговорено змістовні та цікаві доповіді доктора філософських наук, професора кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва Ямчука Павла Миколайовича ,,Християнська особистість в добу інформаційного суспільства: проблеми, виклики, перспективи”; доктора філософських наук, професора кафедри філософії та суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  Лозко Галини Сергіївни ,,Трансформації української аксіології під впливом глобальних детермінант”; доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Кривошеї Ірини Іванівни ,,Тестаменти козацької старшини другої половини XVII ст.: інформаційні можливості джерела”; аспірантки кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Перепелюк Ольги Максимівни ,,Поширення італійського впливу на церковний спів у Київській єпархії ХІХ століття”.

1

3

Професор Карасевич А. О.. зробив підсумки роботи конференції, наголосивши на значущості продовження наукових досліджень християнських цінностей та їх впливу на формування морально-етичної культури молоді.