uken

Блог декана

80630665 639815813510264 7120579245851541504 o

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

На порозі Новий 2020 рік. Рік надій і сподівань українців, як у сфері внутрішнього життя, так і міжнародних стосунків. Мабуть найбільше чекаємо всі ми миру, тоді й іншим проблемам автоматично увімкнеться зелене світло.

Навчальний процес на історичному факультеті вибудований так, що майбутні державотворці вміло поєднують вивчання обов’язкових навчальних дисциплін з формуванням життєвої позиції, національним і патріотичним вихованням. Цьому сприяє вміло та логічно продумана науково-навчальна та виховна робота на факультеті. Яскравий приклад – уже у листопаді вигране третє місце на Всеукраїнському турнірі істориків, досить активна участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підготовка до Всеукраїнських предметних олімпіад. А оригінальна і емоційно насичена програма презентації першого курсу показала всім, що завершувати перший свій навчальний семестр збирається курс, який досить гарно себе зарекомендував  як у навчальних аудиторіях так і на креативному подіумі  студентського життя.

У цьому плані вибудовувалася вся навчальна, наукова і виховна робота на факультеті. Перед студентською аудиторією виступали запрошені відомі науковці України, були проведені професійно аргументовані засідання навчальних лабораторій, оригінально відзначені професійні та державні свята, професорсько-викладацький склад взяв участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових форумах у Республіці Польща, Молдові, Туреччині, Хорватії, Швейцарії, Литві та Україні. Була підготовлена низка монографій та навчальних посібників, захищено три кандидатські дисертації. Ще стільки ж чекають попереднього захисту. Це вагомий доробок всього колективу факультету до Нового року у науковій скарбниці університету напередодні його акредитації.

Деканат, студентська рада факультету щиро вітає шановану громаду істориків з передноворічними святами, Новим 2020 роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо Вам, дорогі друзі, миру і Божої благодаті, доброти і мудрості, сімейного благополуччя і душевної рівноваги.

З прийдешнім Новим Роком!

СЛАВА УКРАЇНІ!

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

НАУКОВА ШКОЛА «РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ»

Наукова школа «Регіональні проблеми української історії» доктора історичних наук, професора Тетяни Кузнець досліджує актуальні проблеми етнонаціональних та соціальних особливостей населення українських земель, займається з’ясуванням міжетнічних та міжконфесійних трансформацій, особливостей державно-церковних відносин наприкінці ХVІІІ – перших десятиліттях ХХ ст.

Кузнець Тетяна

89994139 778736582534271 8016878198279110656 o

 

У колі дослідницької уваги перебуває також виявлення регіональних особливостей загальноісторичних процесів на українських землях. Окремим напрямом роботи є історико-біографічні дослідження (висвітлення біограм репресованої у міжвоєнний період інтелігенції Уманщини, дослідження відомих у суспільно-політичному житті України родин з Уманщини – Курінних, Демуцьких і т.д.). Регіональний зріз української історії уможливлює посилення антропоцентризму, етнонаціоцентризму в дослідженнях минувшини.

74793044 682114162196514 4202599076497195008 n

Наукова школа бере початок з 2005 року. У 2007 р. відкрито науково-дослідну лабораторію «Історичне краєзнавство Уманщини», а 2015 р. збірник наукових праць «Уманська старовина» зареєстровано як всеукраїнське наукове видання. Разом зі своїми учнями професор Тетяна Кузнець досліджує маловідомі сторінки української історії і здійснює керівництво кафедральною темою «Історико-регіональні аспекти історії України». Вона є головним редактором наукового журналу «Уманська старовина», який індексується у науково-метричній базі Index Copernicus.

 

Завдання наукової школи реалізуються у трьох напрямах:

 • пошук, виявлення та вивчення нових історичних джерел регіональної історії, що сприяє доповненню джерельної бази історії України в цілому;
 • дослідження актуальних та маловивчених питань регіональної історії;
 • популяризація регіональної історії та залучення здібної молоді до її вивчення.

Основними досягненнями наукової школи є захищені дисертації, наукові публікації та проведені наукові конференції. За період діяльності наукової школи під керівництвом професора Тетяни Кузнець проведено понад 30 конференцій різних рівнів, на яких доповідалися результати історичних та історико-краєзнавчих досліджень. 

90318914 778736479200948 7861598388746190848 o

У 2013 р. професор Тетяна Кузнець захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук з наукової проблеми «Православне духовенство Київської єпархії наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.: соціально-економічні та політичні виміри».

90356925 778736485867614 3663885846865510400 o

Під керівництвом професора Кузнець Тетяни Володимирівни захищено 10 кандидатських дисертацій:

 1. Голобородько В. М., к.і.н., доц. «Громадсько-просвітницька діяльність М. І. Пирогова в Україні (серпень 1856 – квітень 1868 рр.)» (1996 р.)
 2. Кривошея І. І., к.і.н., проф. «Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії)» (1997 р.)
 3. Кривошея Ір. І., д.і.н., проф. «Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782 рр.)» (1998 р.)
 4. Бодров Ю. І., к.і.н., доц. «Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина ХVII – початок XVIII століття)» (2001 р.)
 5. Семенчук О. О. к.і.н., доц. «Православні священицькі родини Уманщини в суспільно-політичному житті ХІХ – початку ХХ ст.» (2012 р.)
 6. Тацієнко В. С. к.і.н., доц. «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.» (2017 р.)
 7. Янчук М. М. к.і.н., ст. викладач «Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії: чисельність, якісний склад та практики повсякдення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2018 р.)
 8. Мельник І. В. к.і.н. «Єврейське населення Уманщини наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.» (2018 р.)
 9. Опацький І. Ю. к.і.н., ст. викладач «Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття» (2019 р.)
 10. Тацієнко Н. Л. к.і.н, викладач «Селянство Правобережної України в імперський період (1793-1917 рр.): на матеріалах Уманського повіту» (2019 р.)
   80759176 2682033281911229 5410046818719367168 o

За багаторічну сумлінну працю та плідну наукову діяльність доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна неодноразово відзначалася різними нагородами: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1996 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.), нагрудний знак «За наукові досягнення» (2008 р.), Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), нагрудний знак «Петро Могила» (2012 р.), та почесні грамоти міської та районної рад. За вивчення та популяризацію регіональної історії науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини», що з 2007 р. діє під керівництвом професора Кузнець Т. В. нагороджена почесною грамотою Національної спілки краєзнавців (2015 р.), а у 2016 р. дослідниці присвоєно звання «Почесний краєзнавець України».

86766385 760177791056817 7132809285485985792 o

Під керівництвом членів наукової школи працюють наукові гуртки та проблемна група, виконуються кваліфікаційні роботи. Під керівництвом професора Тетяни Володимирівни Кузнець студенти історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.

87114530 760177721056824 504785552088760320 o