uken

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

12 жовтня 2021 р., напередодні Дня українського козацтва д. іст. н., професорка Тетяна Кузнець прочитала лекцію «Феномен українського козацтва в історії та культурі України». На лекції йшлося про історіографію козацтва, про подвижницьку діяльність енциклопедиста козаччини Дмитра Яворницького, про першовитоки козацтва і перетворення його в окремий суспільний стан. Акцентувалась увага на утворенні осередку державності – Запорозької Січі і на боротьбі запорозького козацтва за волю, національну самобутність українців, за незалежність українських земель. Козацтво витворило особливу культуру, корені якої защемлені у глибинах українства, а пагони буяють у взаємовпливах культур інших народів. Феноменальним було військове мистецтво козаків, які найсвятішим обов’язком вважали боротьбу за волю, віру і рідну землю.

 121212121112