uken
50

МУЗЕЙНО-АРХІВНА ПРАКТИКА

З 30.05. по 11.06. 2022 р. студенти ІІ курсу історичного факультету, які навчаються за освітніми програмами: Історія та археологія (Європеїстика); Історія та археологія (Краєзнавчо-туристична робота); Середня освіта (Історія. Правознавство); Середня освіта (Історія. Географія) проходили навчальну музейно-архівну практику під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Ольги Скус за допомогою платформи Google Meet відбулися настановча та підсумкова конференції з питань організації, проходження та захисту практики студентів.

photo 2022 05 30 09 42 54

Завдання музейно-архівної практики полягають у поглибленні та закріпленні теоретичних знань студентів з архівознавства, музеєзнавства та пам’яткознавства, набутті необхідних практичних навичок з екскурсійної та дослідницької роботи, комплектування, описування, визначення цінності, зберігання та використання історичних пам’яток для подальшої роботи за спеціальністю.

Студенти опрацювали та презентували на захисті музеї та архіви свого краю за таким планом:

 історія виникнення музею, наукове комплектуванням фондів, основні етапи обліку музейних колекцій у фондосховищах, облікова документація, зберігання музейних фондів, консервація та реставрація музейних колекцій; знайомство з науково-довідковим апаратом музею, його експозиційною та екскурсійною роботою;

 історія створення та організація архівів в регіоні, напрями та форми їх роботи щодо комплектування, обробки, систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів;

 проекцію науково-дослідної, науково-методичної, музейної, виставкової, екскурсійної та культурно-просвітницької роботи.

photo 2022 05 30 09 43 12

photo 2022 05 30 11 05 09

photo 2022 06 15 16 03 31

Музейно-архівна практика є органічною частиною освітнього процесу історичного факультету. Процес становлення фахового історика або вчителя-історика, науковця передбачає не лише оволодіння знаннями із спеціальних предметів, але й ознайомлення з особливостями роботи таких інституцій, як архіви та музеї.

Основні завдання та мета музейно-архівної практики досягнуті. Студенти ознайомилися з розвитком музейної та архівної справи, опанували вміння класифікувати музеї за типами та профілями, побачили на практиці особливості ведення облікової документації, зберігання, консервації та реставрації музейних колекцій тощо.

Практичний досвід, здобутий під час проходження практики стане в нагоді студентам у їх подальшій професійній діяльності.